2024-06-19

Ден: 06.04.2011

Дипломатът окачестви думите на министър Трайков като "излишно емоционални и противоречащи на стила на конструктивния диалог" Руският посланик...