2024-05-18

Месец: август 2010

Европейският парламент призова за обявяване на 23-ти август за общоевропейски ден за почитане на паметта на жертвите...