2023-10-03

Ден: 14.07.2010

Комунистическият режим в България беше подкрепян и от система от тоталитарни организации, издържани от държавата (БКП, ДКМС,...