2024-05-18

Ден: 08.07.2010

Автор: Васко Попов – председател на Общински съвет гр.Сопот Въодушевен от идеята на моите колеги и съграждани...