2023-02-08

Ден: 12.07.2010

В редакцията получихме следното писмо: Уважаеми Дами и Господа, Пише Ви пазарджишката народна певица Иванка Иванова в...