2024-04-23

Ден: 15.07.2010

Американският сенат одобри най-радикалната реформа на финансовата система от Великата депресия през 30-те години, с което президентът...
Автор: Мери Тодорова, член на Гражданска инициатива на българи, живеещи в чужбина за равни права при осиновяването...