2024-03-03

Ден: 03.07.2010

Пластовете се разместват: Диневи бездействат върху стари лаври, Митьо Очите – изместен от Чочо, настъпва бившият председател...