2024-07-17

Ден: 14.04.2010

Европейският съюз си затваря очите за това как бившите комунистически държави се отнасят към тоталитарното си минало...
Поля Даскалова преподава български език и литература и английски език в средното общообразователно училище в Славяново и...