Home » Archive

Articles Archive for 7 април 2010

Избрано »

[7 апр. 2010 | 3 Comments | ]

По повод започналото вече издаване на нови документи за самоличност, в-k БЛИЦ предлага отговори на най-често задаваните въпроси:
1) Не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец.
2) Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност, т.е. с валиден документ можем да пътуваме в чужбина.
3) Изтичащите през 2010 г. лични карти и свидетелства за управление на МПС ще важат още 6 месеца след изтичане на валидността им и то само на територията на България. ПРИМЕР: ако личната …

Авторски страници »

[7 апр. 2010 | No Comment | ]

ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧИКАГО
ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНО НА 14ТИ, 15ТИ и 16ТИ АПРИЛ 2010 Г.

Избрано »

[7 апр. 2010 | One Comment | ]

Световната банка (СБ) може да финансира рехабилитацията на пътна инфраструктура в България (съвместно с фондовете на ЕС), и да осигури техническа помощ за развитието на енергийната инфраструктура на страната. Темите бяха акцент в срещата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков във Вашингтон с президента на финансовата институция Робърт Зелик и с Рудолф Треферс, изпълнителен директор на холандската група в банката, към която е България. На разговора присъства и българският еврокомисар Кристалина Георгиева.
Срещата с ръководството на Световната банка бе част от официалната визита на министър Трайков в …

Избрано »

[7 апр. 2010 | One Comment | ]

Днес в различни български медии четем за ареста на Цонев:
В „Дневник” Иванка Иванова, директор на правната програма на „Отворено общество“ заявява във връзка с ареста: „Ако не се оказва съпротива от лицето, което трябва да бъде задържано, то просването по очи, закопчаването на белезниците на извити отзад ръце, насочването на пистолет срещу лице с белезници са все нарушения както на Европейската конвенция за правата на човека, така и на българската конституция. (…) По разбирането на Европейския съд за правата на човека просването на земята и закопчаването на белезниците върху извити …