Home » Archive

Articles Archive for 7 април 2010

Избрано »

[7 апр. 2010 | 3 коментара | ]

var pfHeaderTagline = ‘ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НОВИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ’;
var pfdisableClickToDel = 0;
var pfHideImages = 0;
var pfImageDisplayStyle = ‘center’;
var pfDisablePDF = 0;
var pfDisableEmail = 0;
var pfDisablePrint = 0;
var pfCustomCSS = ”;
var pfBtVersion=’1′;
(function(){var js, pf;pf = document.createElement(‘script’);
pf.type = ‘text/javascript’;
if(‘https:’ == document.location.protocol)
{js=’https://pf-cdn.printfriendly.com/ssl/main.js’}
else
{js=’http://cdn.printfriendly.com/printfriendly.js’}
pf.src=js;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(pf)})();

По повод започналото вече издаване на нови документи за самоличност, в-k БЛИЦ предлага отговори на най-често задаваните въпроси:
1) Не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец.
2) Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност, т.е. с …

Авторски страници »

[7 апр. 2010 | No Comment | ]

ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧИКАГО
ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНО НА 14ТИ, 15ТИ и 16ТИ АПРИЛ 2010 Г.

Избрано »

[7 апр. 2010 | One Comment | ]

var pfHeaderTagline = ‘Световната банка ще финансира важни проекти в България ‘;
var pfdisableClickToDel = 0;
var pfHideImages = 0;
var pfImageDisplayStyle = ‘center’;
var pfDisablePDF = 0;
var pfDisableEmail = 0;
var pfDisablePrint = 0;
var pfCustomCSS = ”;
var pfBtVersion=’1′;
(function(){var js, pf;pf = document.createElement(‘script’);
pf.type = ‘text/javascript’;
if(‘https:’ == document.location.protocol)
{js=’https://pf-cdn.printfriendly.com/ssl/main.js’}
else
{js=’http://cdn.printfriendly.com/printfriendly.js’}
pf.src=js;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(pf)})();

Световната банка (СБ) може да финансира рехабилитацията на пътна инфраструктура в България (съвместно с фондовете на ЕС), и да осигури техническа помощ за развитието на енергийната инфраструктура на страната. Темите бяха акцент в срещата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков във Вашингтон с президента на финансовата …

Избрано »

[7 апр. 2010 | One Comment | ]

var pfHeaderTagline = ‘За съдебната система, за журналистиката, за двойните стандарти…’;
var pfdisableClickToDel = 0;
var pfHideImages = 0;
var pfImageDisplayStyle = ‘center’;
var pfDisablePDF = 0;
var pfDisableEmail = 0;
var pfDisablePrint = 0;
var pfCustomCSS = ”;
var pfBtVersion=’1′;
(function(){var js, pf;pf = document.createElement(‘script’);
pf.type = ‘text/javascript’;
if(‘https:’ == document.location.protocol)
{js=’https://pf-cdn.printfriendly.com/ssl/main.js’}
else
{js=’http://cdn.printfriendly.com/printfriendly.js’}
pf.src=js;document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(pf)})();

Днес в различни български медии четем за ареста на Цонев:
В „Дневник” Иванка Иванова, директор на правната програма на “Отворено общество” заявява във връзка с ареста: “Ако не се оказва съпротива от лицето, което трябва да бъде задържано, то просването по очи, закопчаването на белезниците на извити отзад ръце, насочването на …