2023-12-04

Ден: 05.04.2010

Средно с 15 на сто са се понижили възнагражденията на главните изпълнителни директори на големите американски групи...