2022-01-22

видео

Втора част от "Музикално-поетична импресия" - събитие, организирано от Салона за българска култура и духовност в Чикаго...
Видеозапис от откриването на фото-документална изложба във връзка със 100 години от Босилеградския погром и от Кръгла...