2023-12-10

стенограма

Като цяло, заседанието бе опознавателно за някои основни документи, теми и въпроси, свързани с политиката на българската...
Шокираща е липсата за търсене и дискутиране на наказателна отговорност! ШОКИРАЩА!!! Дърдоренето на тези хора се концентрира...
От тази стенограма може да се разбере, че институцията на националния омбудсман се помещава в частна сграда...