Home » Авторски страници

Излезе протоколът от второто заседание на комисията за шофьорските книжки

2018.08.02 Няма коментари

В сайта на Народното събрание, след намесата на националния омбудсман Мая Манолова, е публикувана стенограмата от второто заседание на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Мая Манолова е била днес и в дома на Николай Колев – Босия, заради чиято гладна стачка и протест бе сформирана тази временна парламентарна комисия, и е занесла на Босия разпечатна от стенограмата.

По-долу може да се види съдържанието на тази стенограма.

ПРОТОКОЛ
№ 2

На 25 юли 2018 г., сряда, се проведе заседание на Временната комисия при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и обсъждане на резултатите от подадени сигнали до Комисията от главния прокурор на Република България и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения.
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 15,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Станислав Иванов.

* * *
(В залата влизат журналисти и граждани, пожелали да присъстват на заседанието на Комисията.)

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Току-що разбрах, че г-н Иво Кръстев го няма днес, а основната ни цел беше да разгледаме постъпилите от него и от г-н Димитров материали, представени ни на предишната среща, след като заседанието беше приключило, взетите по тях решения и очакваните от него бъдещи действия на органите, които той е сезирал.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Иво Кръстев е на работа и може да дойде само с разрешение на представители на Министерството на транспорта или на Изпълнителната агенция.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Значи ще работим без г-н Иво Кръстев. Ще Ви запозная с материалите, които ми е предоставил. (Чете дневния ред.)
Предлагам дневният ред да протече по този начин. Да гласуваме. Против? Няма.
Ще се спра само на основните части от доклада.

„ДОКЛАД
от Иво Кръстев относно подаден срещу мен сигнал от Инспектората на „Автомобилна администрация“, господин Николай Стоилов, арестуван от ГДБОП на 7 юни 2017 г. и квалифициран от прокуратурата като част от държавна организирана престъпна група за продажба на книжки, застрашила националната сигурност на Република България, 13 февруари 2018 г.

В продължение на осем години подавам сигнали и се боря срещу корупцията в Министерството на транспорта. Поради тази причина повече от четири години с мен не работят български и европейски компетентни органи. Пет пъти съм получавал защита от трибуната на Народното събрание. Абсолютно всички арести на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, както и арестът на 12-те служители на 7 юни 2017 г., са благодарение на моята съвместна работа, вследствие на сезирани от мен компетентни органи след подадени от мен сигнали до главния прокурор Сотир Цацаров и до канцлера на Германия госпожа Меркел, и подадени стотици документи, касаещи продажбата на шофьорски книжки на напълно неграмотни бежанци. Част от тях са заминаващи за Германия и много други европейски страни. Цялата организирана престъпна група беше арестувана от ГДБОП на 7 юни 2017 г.
На 4 ноември 2017 г. среща с мен поиска заместник министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Попов. Той беше категоричен, че абсолютно всички служители на „Автомобилна администрация“, които провеждат изпити с кандидат-водачи на МПС, ще бъдат незабавно уволнени. Дори ми каза, че манталитетът на тези хора няма да бъде променен и колкото пъти да ги арестуват, те винаги възстановяват престъпната схема за продажба на шофьорски книжки. След това ме помоли да напиша на лист хартия имената на петима от тях, които според мен не са участвали в корупционната схема.“

Това е по отношение на първия сигнал.

Втори сигнал от господин Иво Кръстев. Ще прочета само края:

„Защото, когато българският министър е информиран, че държавен служител е съдействал в продължение на две години на компетентните разследващи органи, за да бъдат реализирани арестите на 30 март 2016 г. и на 7 юни 2017 г. на ръководителите на държавни организирани престъпни групи, продаващи шофьорски книжки на напълно неграмотни хора, без дори да познават пътните знаци, на чуждестранни лица, каква може да бъде причината, за да не се иска уволнението на този държавен служител?!
Този човек с водената от него битка срещу корупцията в Република България, видно от предоставените Ви от мен документи, е запазил живота на стотици невинни български граждани, германски и други граждани.“

Сигналите от господин Кръстев касаят издаването на шофьорски книжки на лица, които според него нямат възможност да четат, пишат, не са грамотни.
По отношение сигналите от господин Кръстев получихме обосновка от главния прокурор и от Министерството на транспорта, която следва да разгледаме.
По отношение на информацията, която господин Кръстев е подал в сигналите си, голяма част от нея касае документи и сигнали преди 2015 г. Основните сигнали са между 2013 г. и 2014 г., дори и преди това, когато господин Московски не е бил министър или пък е бил, но не са били въведени „белите стаи“, не е имало възможност за проследяване кой се е явявал. От представителите на транспортните браншови организации и на изпитващите фирми се оказва, че към днешна дата няма такива сигнали. Моля да ни кажете до днес има ли такива сигнали?

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Мен ме уволниха през месец януари, но от 15 юни не съм ходил в службата, тъй като дълго време бях в отпуск по болест. Дали има сигнали в момента, не мога да кажа. Мисля, че арестите станаха след като се въведоха „белите стаи“.
Заместник-главният прокурор Иван Гешев на 7 или 8 юни след арестите, след въвеждането на „белите стаи“, каза, че това е организирана престъпна група, която застрашава националната сигурност и, че тези хора трябва да бъдат незабавно уволнени, защото ще възстановят схемите. Казвате, че сигналите са до 2015 г. Тук обаче говорим за 2017 г., а те са работили през годините и са били толерирани, без някой да ги закача.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Те са работили още от 2013 г., според доклада на Войновски, когато министър Московски е бил първи мандат министър. Господин Московски като депутат от ГЕРБ декларира в свое писмо, във въпрос към министър Папазов: „Защо корумпираните 15 души, които са доказано уличени, продължават да работят при министър Папазов?“ . Същите хора, които по-късно са арестувани, той назначава и при себе си. Целият гръбнак на корупционната схема с конкретни имена функционира от 2013 г. до 2017 г., обхваща трите мандата на господин Московски. Затова господин Босия премина в тази драстична форма на протест, за да бъде поканен и да насочи вниманието на господин Московски през целия този период на доказани престъпления – за ролята на хората, които той отново назначава, че след като веднъж са арестувани, отново са назначени, имат три месеца арести и така нататък, но отново са върнати на работа. Това е показател за наличие на текуща корупционна схема, поддържана във времето.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Надявам се господин Колев скоро да прекрати протеста си. Днес в по-спокойна обстановка ще се срещнем с Вас, за да ни представите Вашите виждания по отношение на сигналите, които сте предоставили досега. Миналия път си тръгнахте след като си тръгна и господин Колев, та не можахме да направим дискусия с Вас. Затова благодаря, че сте тук. Умолявам Ви да кажете на господин Колев да прекрати протеста си, защото ние работим и вземаме отношение по Вашите сигнали.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Господин Колев не е убеден, че до момента се прави нещо, освен декларациите, че сте загрижени за здравето му. В интервютата, които дадохте на „Нова телевизия“ и на БНТ, бяха пренебрегнати неговите пет точки. Първо бяха казани като „негови четири точки“, а бяха изопачени с полуистини или неистини, които създават грешна представа на обществеността. Господин Колев няма как да е убеден, че се работи за неговото здраве и за правата кауза.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Съжалявам, че господин Колев така е приел моите интервюта, защото аз ги дадох на база на представената информация от него.
Очаквам от Вас още мнения и сигнали по тази тема.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Николай Колев-Босия е последовател на богомилите и самият той е богомил. Изповядва най-чистата християнска религия. Преди хиляда години изклаха богомилите и българският народ страда заради това. Не трябва да допускаме тази жертва заедно. Вие говорите само за нас, но Вие също трябва да си свършите работата.
Роден съм на 13 юни. Трябва ли да се срамувам от датата, в която той започна гладната стачка?! Това е и рождената дата на Бойко Борисов. Чрез Вас от тази трибуна искам лично да го помоля – да отдели една минута на този достоен, свят човек. Сигурен съм, че го познавам най-добре. Говоря за Борисов. Сигурен съм, че той няма да иска да излезе от стаята, в която ще разговарят минимум пет часа. Длъжен е да го направи, и то в най-скоро време. Най-човешки го моля! Познавам го, без да сме говорили с него, само защото сме родени на една и съща дата.

НИКОЛАЙ ГАЦЕВ: Господа депутати, това, което очакваме от Вас, Вие в общи линии ни го давате. Предупреждавам Ви приятелски за последен път, в понеделник в 17,00 ч. се организира Национален протест пред Народното събрание, който не знам как ще завърши, като чета материалите и призивите във Фейсбук. Кипи страшно напрежение. Това е последният Ви шанс – днес и утре, на Вашата подкомисия, на Комисията и парламентарните Ви групи в Народното събрание, към които ще се обърна с писмен документ сега – да застанете на правилната страна, страната на хората. В понеделник протестът за Николай Колев – Босия, понеже не вярвам да вземете окончателно становище по въпроса, ще бъде с протеста на майките, с протеста по Истанбулската конвенция. Правим отчаян протест, но не Ви гарантирам какво може да се случи с Вас след това. Предупреждавам Ви най-приятелски – обърнете внимание на човека, който умира. Можем да го загубим днес, утре, другиден. Не сме тук за нашата кауза. Ние нямаме своя кауза. Един човек умира и ни дава пример как трябва да живеем. Той умира заради нас!
Моля, предупредете колегите си, вземете решение. Въпросът е във Ваши ръце. Ние сме парламентарна република и парламентът трябва да решава нещата, а не Министерският съвет.
Връчвам Ви писмено искане към ГЕРБ и „Обединените патриоти“ – да подкрепят оставката на министър Московски и да започнем конструктивни разговори относно безобразията, които стават в страната. (Връчва документ на председателя Станислав Иванов.)

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Какво направихте Вие досега по петте точки на Босия?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Първата точка беше, че господин Московски трябва да знае, а според господин Колев той знае, че има корупция в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, и понеже знае, трябва да си подаде оставката.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Бяха показани протоколи. Анулираният протокол означава, че човекът е взел книжката. Щом е взел книжката, значи е допуснат до изпитния процес по престъпен начин.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нито аз, нито моите колеги видяха протокол.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Изискахте ли ги от Министерството?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Малко по-спокойно!
Вторият въпрос беше, че са изхарчени два милиарда за електронно правителство, което не е предмет на нашата Комисия. Имаше изслушване на министър Томислав Дончев в Народното събрание за електронното управление, където бяха предоставени материалите по тази точка.
Трето, беше казано, че Специализираната прокуратура възстановява на работа уволнени служители на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Той каза, че са възстановени. Апелативният специализиран съд, водил тези разследвания, няма функцията да връща хора на работа. Това прави Административният съд. Господи Гешев е казал, че това е престъпна група, има организатор, назовава името. Възстановени са по решение на господин Московски.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Четвърто, господин Колев казва, че господин Попов ходи по медиите и се защитава, че е невинен. Право на всеки е да ходи по медиите, както се изрази господин Колев. Решенията се взимат в съда. Когато приключат проверките и се реши делото, ще знаем дали е виновен или невинен. Дотогава всеки е невинен до доказване на противното.
Моля петата точка да не я коментираме, защото е изключително лична за мен.
По четирите точки няма какво повече да кажем ние, но има какво да кажем по отношение на данните на господин Кръстев. Продължаваме да ги събираме. Ще ги обобщим и ще ги предоставим. Има ли обаче други данни, които към момента можете да ни предоставите и накрая да ги обобщим в доклад?

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Ще Ви предам един от стотиците протоколи. (Предава протокол на секретарката на Комисията.)

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Споменахте, че господин Колев е казал, че Попов е ходил да се обяснява. Не. Той запита защо още е на работа, след като е с повдигнато обвинение?! Аз задавам същия въпрос, защото основните свидетели са служители на Министерството и на Агенцията. Как те ще дадат истински показания, когато министърът утре ще ги уволни?! Това беше един от въпросите на господин Колев.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нали този протокол може да остане при нас за целите на Комисията?

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Задръжте го, но такива има стотици. Това е удостоверителен материал, че по престъпен начин се придобиват и след известен инцидент се анулират, защото се вижда, че това са неграмотни хора, взели тази книжка.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Надявах се този разговор да го водим на предишното заседание, че тогава ще ни представите такива документи. Тогава обаче Вие си тръгнахте. Благодаря, че днес сте тук.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Дадохме насока. А тези неща могат да бъдат изискани от масивите на Министерството.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Моля да бъде записано в протокола, че сигнатурата за формиране на Временната комисия не отговаря на дебата, който се води, защото документите, които се обсъждат, не са от гражданин, а от служител на Министерството на транспорта, който продължава да бъде такъв. Казано е, че във Временната комисия ще се разглеждат сигнали от граждани. В случая става въпрос за друга правна хипотеза – твърдения на служител, който продължава да бъде такъв, и ги обсъждаме.
Държа да бъде вписано в протокола, че господин Иво Кръстев не е допуснат да присъства на това заседание, защото ако присъства, ще бъде санкциониран. Почудата, която изразихте в началото на срещата, че не е тук, не е обективизирана с реални факти.
Вие често ползвате израза „доколкото си спомням“. Решенията на Комисията не могат да се базират на спомените на нейния председател, а на конкретиката. От публичните Ви изявления, които наблюдавах внимателно, видях, че Вие не сте разгледал много точно документите, представени Ви от служителя Иво Кръстев, защото направените от Вас изявления не комуникират с фактите и обстоятелствата, които съдържат тези документи.
За да има конструктивен диалог, моля:
Първо, да влезем в рамките на правомощията, с които е гласувана тази Комисия от Народното събрание.
Второ, да не създавате впечатления в гражданското общество, че сте пощенска кутия, която ще предаде някакви документи на някакви органи, които на практика притежават много повече от тези документи, които са пред Вас.
Искането на Николай Колев Босия за разпускане на парламента считам като гражданин за основателно. Такъв е начинът на сформирането на тази Комисия. Не е нормално върховният орган в държавата да излъчва председател от управляващата партия. Това не е демократична практика.
Второ, единствено компетенция по корупционни практики има един-единствен член – от ДПС. Другите нямат компетенция да водят разговор за корупция.
Трето, действащата Комисия по транспорт, която отговаря за дейността на Министерството на транспорта, се председателства от ДПС. Тоест ДПС лично носи отговорност за дневния ред и работата на Министерството в лицето на председателстващия Комисията. В Комисията единственият компетентен е също от ДПС. Останалите членове нямат достатъчната висота. Може би имат своята отговорност като народни представители, но нямат професионална висота, без да искам да обидя никого.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ще отговоря отзад напред.
Ние не сме пощенска кутия. Няма как да разследваме нито един от сигналите. Можем да поискаме информация от компетентните органи и на базата на нея да излезем със становище или решение.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Поискахте ли тази информация, както Ви помоли Николай Колев-Босия? Такава информация се съдържа в Министерството на транспорта и според нея в Министерството дълги години е имало корупционни практики, заради което има арестувани над 60 служители за последните 7 години. Видяхте ли в документите, които са пред Вас, че по тази верига са арестувани 60 служители?! Сега ние трябва да разглеждаме корупция по високите етажи на властта в комисия, на която липсва компетентност.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Разследването на сигналите не е в наше право.
А дали съм поискал информация – аз казах, че още в петък изпратих писма до министъра на транспорта и до главния прокурор да отговорят на сигналите на Иво Кръстев.
Относно компетентността на Комисията – ние, както и колегите от Комисията за корупцията, не сме прокурори и разследващи органи. Това са избрани народни представители да участват в Комисията, която се занимава с корупция. Тук разглеждаме сигнали, които касаят корупция, но не корупцията сред народните представители, а сигнали за съмнение за корупция. Ако тези сигнали бъдат доказани, предполагам, че прокуратурата ще внесе обвинителни актове и ще се приключи с решение на съда.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Господа депутати, няма време! Един живот е поставен на карта!

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Поисках да помолите господин Николай Колев-Босия да си прекрати стачката.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Ние сме го молили. Помолете господин Борисов да отиде.

НИКОЛАЙ ГАЦЕВ: Вие се подигравате с нас!

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Какво означава да се подиграваме с Вас? Правим втора комисия, за да се срещнем с Вас! А на първата комисия си тръгнахте. Нямате право да се държите така към народни представители!

НИКОЛАЙ ГАЦЕВ: Човекът умира! Нещастници! (Напуска залата.)

АНДОН ДОНЧЕВ: Имам чувството, че говорим на различни езици.
Господин Председател, Вие изисквате да Ви бъдат представени някакви документи, които свидетелстват за нещо, което на практика Вие признавате, че нямаме цел да разследваме. Виждал съм достатъчно материали, за които Вие твърдите, че не сте виждали. Някой от тези протоколи съм виждал преди това. Безспорен е фактът, че такава група е имало и че има съответните арести. Безспорен е фактът, че тези хора са върнати на работа с пълното съзнание на министъра, с пълното съзнание на всички тук присъстващи, че те са участвали в тази престъпна група. Какво е правил съдът, какво е правила прокуратурата, какво е разследвано и какво е укрито – ние не го разследваме тук. Нека да говорим само за фактите. Те бяха признати – че такава група е имало. Беше признато, че е имало такава група, че тя е извършвала съответните престъпления и че в момента са възстановени на работа. Не виждам какво има по-нататък да разследваме.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Съгласен съм с Вас, господин Дончев. Няма какво да разследваме, но трябва да придобием цялата информация, на базата на която да излезем с решение.

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Комисията има определени правомощия и задължения. За съжаление на предишното заседание получихме само документи, които ни предостави господин Кръстев, и то малка част от документите, които той очевидно притежаваше. Пред нас бяха представени доста по обем материали, от които получихме няколко страници и на базата на тях са изискани документи от прокуратурата и Министерството на транспорта.
Разбирам Вашето желание да приключим колкото е възможно по-бързо, но е вярно и това, което изложих като факти – до определени дати миналата година в Министерството на транспорта е съществувала организирана престъпна група. Смятам, че това няма нужда да се доказва от нас.
Въпросът е дали Вие притежавате други данни и факти, които могат да бъдат от полза за нашата комисия, за да направим категорични изводи какво се случва в момента и да направим предложения от името на Комисията, тъй като ние сме част от законодателния орган и имаме право да излезем с документ, с доклад, който ще бъде представен в пленарната зала и гласуван. В този доклад могат да бъдат направени препоръки и заключения, които да бъдат изпълнени впоследствие. Решението, което ще вземе Народното събрание, ще има силата на закон.
Апелирам към Вас – ако имате извън предоставените от господин Кръстев документи, с които се запознахме – съдържащата се в тях фактология за мен е безспорна и няма нужда от доказване на този етап, тъй като част от нещата са или в съдебна, или в досъдебна фаза, да ги предоставите, за да може нашата комисия обективно да свърши своята работа. Като член на тази комисия желая да има резултат от нашата дейност, за което сме избрани от парламентарната зала – от всички парламентарни групи, за да разгледаме всички постъпили сигнали – не само от граждани, но и от господин Кръстев. Надявам се участието на господин Кръстев в тази комисия да не му донесе нещастие в служебните му правоотношения. Искаме да получим цялата информация, защото при нас идва част от информацията. Факт е, че има такива случаи в миналото. Въпросът е дали в момента има също такива случаи, за които можем да сезираме компетентните органи. Силата на нашето сезиране е по-сериозна, отколкото граждани да извършат сезирането. Дори ако Комисията не вземе такова решение, аз съм готов в лично качество като народен представител да направя подобно сезиране.
Ще Ви помоля да предоставите други факти и данни. Съгласен съм, че въпреки въвеждането на „белите стаи“, има случаи, които продължават. Това показва, че там има манипулации. Това е моето впечатление от предоставените документи.
Правя процедурно предложение към председателя на Комисията – на следващото заседание на Комисията, когато той прецени и я свика, тук да бъдат извикани министърът на транспорта, ресорният заместник-министър, господин Войновски и представител на МВР – министър или заместник-министър, за да чуем актуална информация. Срокът на Комисията е едномесечен. Надявам се следващото заседание да бъде предпоследно, за да можем окончателно да се запознаем с всички данни и факти и да излезем с мотивирано решение.
Приветствам, че днес в диалогичен вид се случват разговорите, за да чуем информацията. Предполагам, че присъствието тук и на съответните длъжностни лица ще бъде от полза, за да чуем тяхното становище по тази тема. Вие ще можете да им зададете, а и ние ще можем да им зададем въпроси относно получената информация.
Господин Председател, изказах своето становище. Предложението ми е на следващото заседание да бъдат поканени съответните длъжностни лица, на които да зададем въпроси по получените документи и исканията на гражданите.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Имаше въпрос към мен от господин Марков – защо аз съм председател на Комисията като представител на управляващите. Това е решението на пленарната зала. Народните представители гласуваха единодушно за избирането ми като председател на Комисията, не е имало спорове.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Единственото, от което съм доволен в нашия спокоен диалог, беше изказването на господин Дончев. Неоспоримо е, че през 2017 г. е декларирано съществуването на престъпна група, която е циркулирала и преди това във времето, и то в период, за който отговорен е Московски.

АТАНАС ШАРКОВ: Аз съм гражданин, който подкрепи каузата на Босия. Не го познавам, не познавам и нито един от господата тук. За всички в обществото е явен фактът за корупция в ДАИ. Повече от 10 години разследващите органи ни занимават с арестите в тази агенция. Целесъобразно е Комисията да изготви препоръки за законодателни промени. Системата няма да се промени, ако сменим един-двама души на върха.
Ще направя обръщение към Комисията. Аз съм IT специалист. Работя в сферата повече от 20 години. Направихме проучване на интернет пространството и установихме повече от 40 места, където има обяви за продажба на шофьорски книжки. Това е публично достъпна информация. Сигурен съм, че и от ГДБОП, от Комисията за киберсигурност също могат да дадат такава информация.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това са действащи в момента обяви за продажба на фалшиви книжки, без да знаете дали някой стои зад тях, така ли?

АТАНАС ШАРКОВ: Да. Те са публикувани в последните дни, най-много месец. В интернет има предоставени данни за контакти. Не знам дали са истина, но са факт. Дори да са фалшива новина, трябва да бъдат проучвани.
За „белите стаи“. Тази реформа е била извършена. Протестът на Босия е, че членове на организираната престъпна група са били повторно възстановени на работа, преди да са приключили действията към тях от разследващите органи. Това преминава границата на морала и е причина гражданското общество да реагира така.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Задължително трябва да бъде изискано Иво Кръстев да бъде освободен и да присъства на заседанието. Иначе няма как да дойде.
Господин Иванов, в една от телевизиите казахте, че „белите стаи“ вече са бетон. Виждали ли сте ги какво представляват реално или само сте чували за тях?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Имам идея членовете на Комисията да посетят една „бяла стая“. Аз не съм присъствал в „бяла стая“, но съм чел информация, предоставена ми от Министерството на транспорта – как са въведени, каква е тяхната цел и какво постигат.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: В Комисията убедени ли сте, че те постигат 100-процентова защита?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предполагам, че няма 100-процентов шанс за закупуване на книжки на теоретични изпити. Има лицево разпознаване на личната карта, на самото лице, има заглушаване, отнемане на всички мобилни устройства, непрекъснат запис. Ако имате информация за нарушение в „бяла стая“, моля да ни я предоставите.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Комисията има ли информация от началото на 2015 г. на колко кандидати са анулирани изпитите, защото не притежават Свидетелство за основно образование?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нямам такава информация. Надявам се да ми я дадат от Министерството на транспорта.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Имате ли информация колко временно пребиваващи в България за този период са минали на изпит, взели са го успешно и са взели книжка, като по този начин това е документ за самоличност за тях? Тези хора вече може и да не са в България.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нямам информация към момента. Надявам се да ми бъде предоставена. Ако имате конкретни случаи, моля да ни ги дадете, за да сезираме Министерството на транспорта.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Обещахте на миналото заседание, че ще изискате протокола от срещата на 25 юни при Московски. Не го виждам.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Протоколът ще ни бъде предоставен, когато ни предоставят цялата информация. Днес целта на срещата е да се запознаем с всички останали сигнали. Имаме част от получените отговори от прокуратурата и Министерството на транспорта. Те не са в пълнота. Надявам се до следващото заседание да приключим прегледа на предоставените документи и протоколите от срещите.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Убедени ли сте, че от Министерството на транспорта ще бъдат коректни и ще Ви дадат това, което трябва? Аз не съм убеден. Аз три пъти съм писал сигнали до премиера Борисов. Вместо да се извърши проверка, сигналите се изпращат в Министерството – то самó да се провери и да отговори. Отговаряли са ми неща, които не отговарят на истината.
В миналото Народното събрание имам два сигнала до Транспортната комисия, на която бяхте член и Вие. Не бях извикан от Комисията за подробности. Сега, в 44-ото Народно събрание също имам три сигнала за корупционни практики. Подадени са до Транспортната комисия. Никой не ме е извикал. Нещата се неглижират!

ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ: Близък съм на Николай Колев – Босия от години.
Със сигурност има мерки, насочени към предотвратяване на корупцията с шофьорските книжки. Там обаче продължава да има хора, уличени в корупция, а са на същите позиции.
От 2 май до 18 юли чрез влизане в Гугъл засякохме 18 обяви за шофьорски книжки и дипломи. И това е само на един сайт. Адресът е пред мен. Ако трябва, ще Ви го изпратим. Вероятно има и много други сайтове.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ще направя всичко възможно да информирам компетентните органи и да се вземат мерки. Ако съществуват реално такива сайтове, това е недопустимо! Ако зад тях стоят реални лица, те трябва да бъдат подведени под отговорност.

АТАНАС ШАРКОВ: Толкова години изминаха, а нито един служител на ДАИ не е подведен под отговорност, дори председателят на ДАИ, който беше намерен с половин милион в гардероба – и нищо! Трябва да се поема отговорност!

ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ: Става дума за известен български сайт за обяви.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: След като е установено, че в Министерството на транспорта съществува такава организирана престъпна група, след като гледах в медиите изявите на заместник министъра на транспорта, останах с впечатление, че той ръководи Министерството, а не Московски. Веднага трябва да му се поиска оставката! Вие веднага, на момента трябва да му поискате оставката! Така веднага ще получите поздравления от мен и от всички нас, от цялото общество. Депутатите до Вас го казаха – фактите са неопровержими.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Нека да продължим с добрия тон. Нека Комисията си свърши работата. Нека не пристъпваме към прибързани действия.
Доколкото разбрах от служителите на „Автомобилна администрация“ и от разговорите с шефовете на школите, които присъстваха на предишното заседание, в момента много се е увеличила легалната работа на школите. Нелегални школи в момента не получават заявки.

АТАНАС ШАРКОВ: Те продават истински дипломи. Без да се явяваш на изпит, получаваш истинска диплома. Не говорим за фалшиви центрове, а за неявяване на изпит и получаване на диплома.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Има и човек в Министерството на образованието, който прави това.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ще продължим дейността на Комисията и когато излезем с решение…

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Комисията ще продължи да работи, но вече имаме фактите, с които можем да искаме оставката на заместник-министъра.

АТАНАС ШАРКОВ: Нека да направим някакъв жест към Босия.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Надявам се господин Колев да прекрати протеста си (смях и оживление сред присъстващите, които не са членове на Комисията). Мисля, че днешната Комисия върви по прекрасен начин. Тя ще свърши своята работа с гласуване на решение и препоръки в пленарната зала.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Събра ни страданието на Николай Колев – Босия. За да излезе жив и здрав от тази ситуация, трябва да направите убедителни заявления по петте негови точки. Досега не чух такова нещо. Знае се, че Ангел Попов е следствен, знае се за двата милиарда. Московски е пряко отговорен. Знае се за протоколите, дадох Ви ги. Знае се за изявлението на Гешев – за завръщането на работа на корумпираната схема. Колко време е необходимо след тези неопровержими факти, за да се вземе решение, което да даде шанс на Николай Колев – Босия да каже: „Тези хора работят, те са надеждни, ще сложа системите.“ От тук нататък водете своите разследвания. Ако сте заинтересовани за неговото здраве и имате основание, направете тези крачки. Нещата тотално компрометират министър Московски.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: По отношение на господин Попов – докато не се произнесе съдът, никой не може да съди друг човек по каквато и да е причина.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Той може дотогава да не работи. Господин Иванов, Вие говорите от името на всички или само от Ваше име?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Говоря основно от мое име, но и от името на Комисията.

АТАНАС СТОЯНОВ: В голяма част от Вашите изказвания има резон. Има ли справедливост в държавата? Очевидно не. Така не е само в транспорта. Институциите са представителна извадка на цялото ни общество. Туморът е някъде сред нас. Трябва да има краткосрочни и дългосрочни мерки, за да се изчистим от него. Вашата теза е да има максимално бързи мерки, но всички се молим Господ да дава здраве на Николай Колев-Босия и с общи усилия да направим така, че да има адекватни мерки по тезите, които той твърди.
По отношение на заместник-министър Ангел Попов потвърждавам думите на председателя, защото той ще се позове на конституционното си право, че е невинен до доказване на противното. Вероятно ще търси своите права в съда. По същата логика една не малка част от народните представители би трябвало да излязат от Народното събрание, но в момента са там, макар също да са обвиняеми. Няма да визирам кой от коя група е.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Предложете го. Може да решат да гласуват.

АТАНАС СТОЯНОВ: Главният прокурор им свали имунитета във връзка с повдигнати обвинения. Ние обаче сме законодателен орган.

ЗАВЕНА СЛАДУРОВ: Съгласни ли сте с нас – днес да излезете пред медиите и Вие да кажете, че всички сме решили да поискаме оставката. А дали ще се приеме или не, не е толкова важно.

АТАНАС ШАРКОВ: Проблемът с господин Попов е морален. Той излезе по телевизията и обвини Босия, че не гладува. Показа го на снимка с колата. Според него може би господин Николай Колев-Босия би трябвало да пътува с градския транспорт?!

ЙЕРОМОНАХ РАФАИЛ: Тук не говорим за присъда, която може да постанови само съдът, а говорим за искане на оставка, за което има повече от достатъчно основания. Имаше случай с един районен кмет, който също не е осъден, но беше освободен от длъжността си.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Приемам Вашето мнение.

ЗАХАРИНКА ИСТАТКОВА: Същества мнение на прокуратурата и разследващите органи за висока степен на обществена опасност. Доказано е, че заподозрените лица, без да има решение на съда, все още упражняват своите професионални качества в същото Министерство, което е дискредитирано от тези действия. Вместо да се чудим дали ние, гражданите, трябва да сигнализираме за извършените престъпления, да оставим с това да се занимават надлежните органи – прокуратурата и съда, а ние да демонстрираме нетърпимост към създадените условия на търпение към тези престъпления и изискаме от съда основание и аргументи в подкрепа на това същите лица да бъдат отстранени от работа. Това е логично. Иначе доказателствата по подобно разследване ще бъдат укрити или унищожени.
Приемам за правилно, че съответните лица от Министерството на транспорта трябва да бъдат извикани и да представят свои данни в тази комисия. Това е Ваше право.
Докога хората ще продължават да не изпълняват служебните си ангажименти, да се ширят последиците от това престъпление, а Вие и ние да се намираме в пълна безпомощност по отношение на тяхната дейност?! Убеждението на Николай Колев-Босия е да гладува, докато няма друга твърда мярка.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Според мен разговорът протича прекрасно, но Ви моля за факти и сигнали, които да ни дадете, за да се сезираме компетентните органи. Това е целта на нашата среща.

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Ако ще прозвучи успокояващо за присъстващите, от парламентарната група, която представлявам, няколко пъти сме искали оставката на заместник-министъра и съответните лица. Нищо ответно не е последвало. Надявам се на следващото заседание да бъдат поканени и да присъстват служебни лица, за да поставим още веднъж въпроса.
Присъединявам се към председателя – ако имате информация за случаи към днешна дата, която не сте ни предоставили, да ни я дадете, за да дадем обективно своите становища. Тук сме представители на различни политически сили и всеки ще даде своето становище по Проекта за решение.
Процедурно за 2018 г. могат да се изискат всички сигнали, постъпили в Министерството на транспорта и МВР, за корупция във връзка с издаването на шофьорски книжки. До следващото заседание ние да можем да се запознаем с тази информация, защото животът на тази комисия е кратък. До следващото заседание ние трябва да сме оформили вече своето мнение. Дотогава евентуално да можем да се запознаем с документите, които Вие бихте ни предоставили, за да изискаме информация от съответните органи. Днес е дошла част от документите, запознали сме се, но това не е пълният обем. Ако Вие ни помогнете в тази посока, ще бъдем благодарни.
Благодарим на господина, който ни предостави информация за случващото се в момента в Интернет. Аз лично успях да се убедя, защото сега отворих Интернет и видях няколко обяви за продажба на книжки, което е безобразие. Здравето на всеки от нас е застрашено по пътищата. Никой не може да бъде сигурен, че няма да бъде наранен или убит от такъв шофьор, взел книжката си извън регламентирания от Закона начин. В България от войната по пътищата загиват повече хора, отколкото във войната в Афганистан! Аз като член на тази комисия ще искам тя в пълнота да провери всички случаи, за да може да излезе с необходимите законодателни решения и препоръки към органите, които трябва да ги изпълнят, защото силата на решението е със силата на закон. Моля ако документите съдържат нещо важно и съществено, да ни ги предоставите.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Единствените сигнали, които получихме, са от господин Иво Кръстев. Той е служител във ведомство. Затова правим това заседание, за да получим от Вас, гражданите, сигнали за такива корупционни практики. Ако имате сигнали за „бели стаи“, дайте деня и ще отидем да направим проверки. Данните от видеокамерите се съхраняват. Молбата ни е да ни дадете сигналите тук и сега, за да си свършим работата. На база на сигналите от Иво Кръстев ние ще получим цялата информация, но според Вас те няма да бъдат достатъчни. Отново ще влезем в излишна полемика. Ако имате данни и факти, моля да ни ги дадете сега, за да сезираме съответните компетентни органи.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Готов съм да се солидаризирам с господин Дончев, че говорим на различни езици. Господин Председател, в началото казахте, че всички сигнали, които сте разгледали, касаят период пред 2015 г.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не сме ме разбрали. Има и скорошни сигнали, но основно сигналите на господин Кръстев са от преди 2015 г., когато не е имало „бели стаи“.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Данните, които се съдържат пред очите Ви, съдържат арести от 6 юли 2017 г. Активността е вследствие от действия на европейски, а не на български институции, вследствие на външни въздействия върху държавата за реализиране на разследвания от ГДБОП, със съдействието на Кънчо Димитров и Иво Кръстев, които са привлечени на работа към тези служби и са си изпълнили ангажиментите като граждани и служители. Последствията ги знаете. Те не са логични. Опитваме се да проведем конструктивен разговор в режим на конструктивно недоверие. Доверието не към Вас, а към институцията е под 3%. В рамките на това доверие ние не можем да подходим толкова елементарно, колкото ни призовавате – да Ви „замерваме“ с документи. Такъв документ – нови сигнали, ще получите в петък по официален ред. Те ще продължат да се дават дори след края на Вашата Комисия, независимо какъв ще бъде той. Абсолютно сме наясно, че не Вие сте хората и не е този начинът, който ще доведе до демократичен резултат. Никак не е демократично председател на Комисията от ГЕРБ да изпраща документите, които му се дават в Комисията, на министър, на който се иска оставката и заради който човек гладува и ще умре, а той да ги препраща към прокурор, който още от две години има над 3000 документа на бюрото си.
Ние сме тук, за да дадем сигнал, че имунната система на държавата е парализирана. Това е следствие от дълбока разяждаща корупция по високите етажи на властта. Сигналът, който даваме, не касае издаването на шофьорски книжки. Даваме Ви възможност с гласуваното Ви доверие да извървите своя личен път, за да разберете, че това, което Ви е предоставено, макар и нищожно според Вас, ще Ви доведе до върха на държавната власт. Става въпрос за много милиони, които се генерират по начин, който убива хора.
Завършвам с въпрос към Вас. Господин Председател: приемате ли експертната квалификация, че предоставянето на такъв документ за правоуправление, освен че е лична легитимация, който замества административните документи тук и в целия Европейски съюз, на практика става въпрос за престъпление, при което вследствие на издаване на такива документи се отнемат хиляди човешки животи и в правния мир се квалифицира като предумишлено убийство?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Съгласен съм, че ако има издаване на такива книжки, те могат да доведат до жертви. Ако от Вашите сигнали бъдат установени такива факти, ще настоявам всеки по веригата да получи заслуженото си.
По отношение на това, че няма да ни „замеряте“ със сигнали, можете да ги предоставите в Деловодството на Народното събрание. Миналият път господин Кръстев ми ги предаде лично. След това отидохме заедно до Деловодството и ги заведохме. И тук да ни ги дадете, те няма да бъдат загубени, ще бъдат обработени и по тях ще бъде изготвено становище.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Излъгахте, защото знаете, че не сте ходил с Иво Кръстев в Деловодството.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не съм ходил аз, но отиде сътрудничката Катрин Начева.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Каква длъжност заема в парламентарната група на ГЕРБ?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Секретар.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Значи, отидохте в парламентарната група на ГЕРБ, искахте да вземете документите без да бъдат заверени.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не е вярно.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Вярно е, Иво Кръстев ще го потвърди, след като е настоял изрично всеки лист да бъде подпечатан и приет. Уверявам Ви, че на следващото заседание в присъствието на всички ще потвърди, че документите са му поискани извън официалния ред. Не е било в Деловодството на Народното събрание.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (обръща се към секретарката Катрин Начева): В Деловодството ли се заведоха?

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Заведоха се след негово изрично настояване, след като е заведен с кола оттук…

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не е вярно! Аз предложих на господин Иво Кръстев, по време на Комисията…

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Ще се убедите, че аз говоря истината, а Вие злоупотребявате с нея.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Около мен бяха всички членове на Комисията. Предложих на господин Иво Кръстев документите да се входират в Деловодството, за да не останат във въздуха. След това, когато бяха заведени, на следващия ден бяха изпратени писмата на базата на неговите данни от сигналите. Нека не се обвиняваме в неща, които не са верни.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: На следващото заседание всички ще разберат истината лично от Иво Кръстев.
Една препоръка. Наблюдаваме Ви с микроскоп лично Вас, неслучайно! Знаете, че сте председател в една система, която е критична по отношение на много неща. Знаете, че от Вас не зависи нищо. Ние искаме да помогнем да се спаси един човешки живот в името на нещо, за което всички вярваме, че е така. Нужните документи, които Вие желаете от нас, са изпратени в ОЛАФ. Те са на бюрото на госпожа Меркел, на бюрото на френския президент и на холандския премиер, те са и тук, в Главната прокуратура. Има произнасяне на европейски институции. Спрете да искате документи, които се знаят в целия Европейски съюз. Има и произнасяне по тях. Вие, доколкото можете да си позволите, можете да помогнете да преодолеем кризата относно този човешки живот, заложен на карта, заради едни грозни извращения вследствие на корупция. Ще бъда благодарен на всички членове на Комисията, ако вместо партийно, изразите волята си на висотата на оценка на човешкия живот. (Ръкопляскания от гостите.)

ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Представлявам Гражданско движение „Боец“. Ние също имаме подадени сигнали по този случай. Те са в съответните институции от месеци. От два дни имаме заявление за достъп до обществена информация към Министерството на транспорта, с което искаме същата информация, която Вие сте поискали.
Всички говорим за бъдещето заседание, а един човек гладува днес 40-ти ден.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не мога да кажа кога ще бъде следващото заседание. Ще го обсъдим с членовете на Комисията.

ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Да го обсъдим тук. Ако някой е гладувал 43 дни, да дойде и да каже как става това!

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Помолих неколкократно чрез Вас да помолите господин Колев да прекрати протеста си.

РЕПЛИКА: Само с молба не става!

ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Помолили сме го около 300 пъти.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Аз също го помолих в лично качество и от името на Комисията.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Едно рационално предложение. Снощи се разделих с него. Очите му бяха очи на отлитащ си човек. Всяка секунда е важна. Изгответе още днес едно писмо, в което да изразите съгласие, което смятам за неоспоримо, че петте точки на Николай Колев – Босия са достатъчно компрометиращи за позицията на Московски. Предполагам, че декларираната Ви позиция, ако приемете, че са компрометиращи, може да го върне в стъпки към захранване на живота. Иначе, той е такъв характер, че може би няма да отстъпи нито крачка.

ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Ходих до дома на Босия и видях линейката. Ако нещо се случи с този човек, искам някой от Комисията да каже кой поема отговорността за това – Вие, министър-председателят, който е избрал министър Московски, главният прокурор Цацаров, който очевидно е разпоредил нещо да се случи донякъде, след това се е отказал, щом хората са възстановени обратно на служба, или госпожа Ангела Меркел, към която са изпратени всички сигнали. Аз също четох сигналите, които ми даде Иво Кръстев. Поне на половината от тях госпожа Меркел е получател.
Тези документи са в правния, легалния, обществено-политическия и прочие мир от 2013 г. насам. Ако ще ги събираме сега, то може да отворим една дарителска сметка и да събираме пари за погребение. Натам отиват нещата.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ние не разполагаме с тези сигнали.

ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: На марсиански език ли говорим? Какво означава „да ги изискате в момента“, след като ги има! И Прокуратурата се е произнесла!

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Изпратили сме писмо до Прокуратурата и Министерството на транспорта с искане за предоставяне на информация по отношение сигналите на господин Кръстев.

ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Правя декларация: Вие лично, премиерът Бойко Борисов, министър Московски и главният прокурор Сотир Цацаров ще носите лична отговорност, ако нещо се случи с Николай Колев-Босия.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Ще направя съобщение, без да ангажирам уважаемата Комисия с нищо. То още не се знае от никого. Преди час и половина е постановено от експерти лекари от Правителствена болница, че положението на Николай Колев-Босия е критично и ако не влезе в болница, нещата ще бъдат фатални. Можете да проверите това, което Ви казвам. Не искам да го използвам или да го възприемате като натиск. Опитвам се да Ви го кажа като човек. Надявам се да ме разберете като човеци.

АНДОН ДОНЧЕВ: Господин Иванов, казвате, че не разполагате с документите, че ние очакваме да ни бъдат предоставени и така нататък. Това са неща в бъдеще време. Ние обаче разполагаме с признанието на заместник-председателя на ДАИ, че всичко това е вярно. Колко време трябва да събираме документи и какво ще правим с тях в последствие?! Смятам, че спешно трябва да извикаме министър Московски, неговите заместници и свързаните лица още днес, до един час, да дойдат и да видим ще признаят ли или ще отрекат наличието на тези документи и факти. Също така – и главния прокурор, който също е добре запознат, доколкото разбирам. Иначе можем да загубим един човешки живот.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Войновски миналата седмица предостави становището на Министерството на транспорта.

ЙОРДАНКА КОЛЕВА: От 30 години сме приятели с Николай Колев-Босия и най-добре зная какво може да се случи. Той е решил да си отиде, ако тук не се вземат бързи мерки. Както гледам днес, много мило протича всичко, но ако излезем без решение, той ще си замине и утре е възможно да се развее черно знаме над България. Кой тогава ще е виновен, че ние сме чакали и мълчали?!

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Направих предложение тип „бърза помощ“. Приемате ли предложението за декларация, че приемате фактите, казани от Николай Колев на предишното заседание – петте точки, за достатъчно компрометиращи, за да излезете със становище?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Това не бяха факти, а изказване на господин Колев.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Той ги каза като неоспорими факти. Аз току-що Ви дадох единия протокол. За двата милиарда е ясна ситуацията. Изявлението на господин Гешев е декларирано по медиите. Че служителите са възстановени, това е ясно. Ние боравим с ясни факти в правно-информационния мир.
Достатъчно е едно писмо до господин Колев или дори едно обаждане. Той в следващата секунда може да загине. Вие смятате ли, че данните са достатъчно уличаващи, за да изкажете становище, подкрепящо, че Московски е отговорен и достатъчно компрометиран в случая на изнесените данни.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Московски е отговорен, защото е министър на транспорта, както е отговорен и изпълнителният директор на „Автомобилна администрация“, но дотук се простира тяхната отговорност. Всичко останало е на базата на сигнали и факти. Това мога да кажа към момента.
Моля господин Колев да прекрати протеста си, за да може да се запознае с решението, което ще бъде гласувано в пленарната зала от нашата Комисия. Моля да му предадете това, след това ще вземем общо решение. Вие ще присъствате на всички наши заседания. След това ще се обединим и вземем решение. Мисля това за най-правилното решение.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Обадете му се и го помолете.

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Ако звучи успокоително и може да успокои господин Колев, аз в лично качество като народен представител и от името на групата, която представлявам, подкрепям точките, които той иска, каквото и да последва от това. (Ръкопляскания от гостите.)

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Това е чудесно. Ще му го предам още днес, ако е здрав.

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Още в началото Ви казах, че позицията на парламентарната група, която представлявам, не е била по-различна от създаването на този парламент. Ако това ще му помогне, кажете му, че Иван Иванов от БСП подкрепя неговите искания.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Има ли други членове на Комисията, които се солидаризират?

АНДОН ДОНЧЕВ: От това, което изказах до момента, става ясно, че позицията ми е за подкрепа.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Значи има две мнения на Комисията.

АТАНАС СТОЯНОВ: Излиза, че едните са добрите, а другите са лошите. (Смях и оживление в залата.) Ние не бягаме от отговорност. Нали такава е функцията на тази комисия?! Но Вие искате да стане от днес за утре, при положение че документите, които имаме тук, председателят още в петък ги е разпратил до институциите.

ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Не казвайте „от днес за утре“, при положение че това са 42 дни.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Никога не сме отказвали среща.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Вие лично не, но ни подминавахте. Аз разбирам Вашето положение. Не искаме да всяваме раздор между Вас като Комисия. Разбирате ли обаче, че работим във вакуум на време? Ние се борим за живота на нашия приятел, а Вие се борите… за какво? Кой е Вашият мотив? Моят мотив е животът на моя приятел. Настоявам той да бъде спасен. Не казвам, че трябва да вземете решение под натиск, но си кажете позицията. Хвърлете топката там, където друг може да поеме отговорността. Има достатъчно доказателства – 70 души са арестувани. Не искам да споменавам другите „екстри“ на господин Московски, защото няма да е красиво това, което ще кажа. Вие и органите на държавната власт притежавате достатъчно…

РЕПЛИКА: Трябва да кажете едно човешко мнение, независимо, че сте Комисия.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Аз изразих мнението на Комисията нееднократно – Комисията ще продължи да заседава, докато не установи… (Възгласи на неодобрение от гостите.)

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Утре, когато умре, разбирате ли, че ние няма да сме тук!

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Става въпрос за един месец. Затова Ви моля – да въздействате на господин Колев. Госпожа Караянчева и господин Радев се срещнаха с господин Колев.

ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Ще се откаже ли той? Ако не постигне нищо, няма да се откаже.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Никой не е обещавал 24- часово уволнение, оставки и така нататък.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Три месеца и половина Николай Колев е под Вашите прозорци, под прозорците на Народното събрание. През 2015 г. лично аз съм хвърлял домати с него, за да дам тревожен сигнал. От 2015 г. до ден днешен институциите го подминават.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Никой не го подминава. Затова той сега се среща с нас.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Днес е 37-ият ден от неговата гладна стачка. А Вие поискахте още една седмица!
Искам да благодаря на двамата Ваши колеги, които се отличиха с човешка позиция, която е над служителството.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Факт ли е, че при първия мандат на господин Московски назначеният лично от него със знанието на господин Борисов изпълнителен директор е арестуван? Става въпрос за Валентин Божков. Факт ли е, че през втория си мандат господин Московски назначи съученика си Цветелин Цветанов, а изпълнителният директор се назначава с одобрението на министър председателя? Факт ли е, че е арестуван?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Арестуван е.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Факт ли е, че хора от едната схема участваха в другата?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Факт е.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Факт ли е, че при втория арест на господин Цветелин Цветанов господин Московски каза, че не може да се справи с корупцията? Факт е.
Факт ли е, че при третия му мандат арестуваха хора от София и Благоевград? Какви други факти трябва да чакаме, питам?! Факт ли е, че преди да бъде назначен господин Ангел Попов, имаше писмо от Асоциацията на превозвачите за тези измамни действия? Факт е. Назначиха ли го? Какви други факти чакате, господин Иванов, за да стане реалност уволнението на Московски?! Или господин премиерът го гласи за Нобелова награда за борбата с корупцията?!

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Тези, които споменахте, са осъдени или ще бъдат осъдени съвсем скоро. Ако господин Московски е прикривал господин Божков или Цветелин Цветанов, това е едно, но когато е разбрал, той е съдействал на мига и затова са се случили тези арести.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Аз и Иво Кръстев съдействахме на службите и затова ме уволниха. Иначе щях да Ви дам други факти и документи. Недейте да се правите, че не разбирате проблема.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Според мен проблемът не е в оставката на министър Московски. Той е в „Автомобилна администрация“.

КЪНЧО ДИМИТРОВ: Оставам с впечатлението, че се явявате адвокат на господин Московски.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не съм адвокат на никого.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Знаете, че арестите са следствие от лично телефонно обаждане на госпожа Меркел до господин Борисов. Уведомявам Ви. Нито Народното събрание, нито някоя българска институция може да реши тези неща. Хората, на които се дължи това, са Иво Кръстев и този човек (сочи господин Кънчо Димитров), а не министърът. Казахте, че министърът бил съдействал на институциите. Кога? Тези служители са направили всичко!

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Те са пуснали сигнала.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Не е вярно. Те са привлечени в ГДБОП. А знаете ли, че след това министърът ги уволнява заради това?! Иво Кръстев е бил уволняван шест пъти! Доводът е, че изнасял информация. Как не Ви е неудобно?! Недейте така.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ако това е доводът, не съм съгласен.ки

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Имаме 6000 документа!

ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Всъщност какво правихте една седмица?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Прегледахме данните, предоставени от господин Иво Кръстев.

ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Как ще сте ги прегледали?! Явно е, че не сте чели това, за което говорим. Ако бяхте ги чели, нямаше да се налага да Ви ги припомняме.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Иво Кръстев е пуснал четири сигнала до Министерството на транспорта и три сигнала до главния прокурор.

ДЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Ако сте ги прочели, защо Ви ги припомнят непрекъснато?

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Моля Ви, ако имате допълнителни сигнали…

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Имаме и ще Ви ги пуснем в петък. По другите, ако не вземете решение, ще започнем да ги публикуваме официално през сървъри, за да ги види целият свят. Сега Вие ни смятате, че сме улични кучета, но и ние Ви пробваме, господин Иванов. Вие имате достатъчно факти и обстоятелства, за да вземете решение. Доверието е взаимен процес. Ако не вземете адекватно решение в срок, ще започнем да публикуваме официално 6000 документа в публичната сфера. Няма да ги предаваме на Вас, за да се види при какви обстоятелства Вие отричате корупция. Моля Вашата комисия да включи в становището си препоръката: този казус да бъде отнесен към Комисията по корупция. (Частични ръкопляскания от гостите в залата.)

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ще очаквам информация от господи Марков.
Моля чрез Вас господин Колев да прекрати протеста си. Даваме му повод. Казваме, че Комисията ще приключи с решение. Нека да изчакаме решението.

ВИХРЕН МИХАЙЛОВ: Моля двамата членове на Комисията, които изразиха желание да помогнат по човешки, да се обадят по възможно най-бързия начин на господин Колев и да декларират своята човешка позиция.
Господин Иванов, към Вас имам един съвет – след като се запознаете, бързо да изискате останалите протоколи, които показват корупционната схема. Да изискате по надлежния ред изпитващите по тези протоколи, през каква цедка на изпитващи служители са минали и да ги сравните с имената, които фигурират в доклада на Войновски и с уличените и арестувани през 2017 г., за да стане ясно въпреки „бушоните“, които изгърмяват – как се съхраняват директори на агенции и как се съхранява огромният корупционен гръбнак на служителите (това го има документирано, изискайте справка, надявам се да не са ги изгубили, както предишния архив), кой служител е отговорен, за да бъде допуснато лицето, и ги сравнете с другите лица.

НИКОЛАЙ МАРКОВ: Вижте фактите и обстоятелствата, при които в прокуратурата са унищожени документи, уличаващи в корупционна схема. Пред Вас е – в документите, които ги имате.

ПРЕДС. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря на всички присъстващи.
Отново моля, ако имате възможността да се срещнете с господин Колев, да го убедите, че Комисията продължава да работи и ще излезе със становище. Нека да изчака становището. Нека да се подложи на лекарска интервенция.
Приключваме.

(Закрито в 17,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Станислав Иванов/

Стенограф:

/Карамфил Матев/

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.