2022-11-27

Симеон Стоилов

Да изброявам ли инициативите на многобройните обществени организации на българите тук, на чиито покани той никога не...
Благодарим Ви, г-н Стоилов, за това, че показахте, че българските дипломатически служители зад граница могат да бъдат...