2022-12-03

религия

10 януари 2011 „Българският културен клуб“ – Скопие (БККС) излезе с позиция относно скандалното нехристиянско изявление на...