2024-04-14

религия

Подвижничеството е толкова древно, колкото и християнството, но подвижниците от първите векове не напущали света. На 17...
10 януари 2011 „Българският културен клуб“ – Скопие (БККС) излезе с позиция относно скандалното нехристиянско изявление на...