2022-01-19

комунизъм

Автор: Христо Марков 4 май 1953 год. Пловдив. По икиндия на сегашния бул. „Руски” се стоварват министрите...