2024-07-12

Комисия по политиките за българите в чужбина

Програмата съдържа: първо - създаване на Европейски здравен съюз (предвижда се разширяване на мандатите на Европейската агенция...
Представяйки приоритетите на ДАБЧ, зам.-председателят й Димитър Владимиров засяга следните теми: първо - удостоверителната дейност за български...
В заседанието бе планирано да участват чрез връзка по Скайп български граждани от САЩ, Канада, Австралия, Франция,...