Home » Авторски страници, българи зад граница, политика

Отчет на ДАБЧ за 2019 г. Заседание на парламентарна комисия

2020.02.05 Няма коментари
Spread the love

На 29 януари 2020 г. се провежда заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание, но което е представен Годишен отчет на Държавната агенция за българите в чужбина за 2019 г., както и приоритети в дейността на ДАБЧ за 2020 г. На заседанието присъства и.д. председателят на ДАБЧ Димитър Владимиров. Следва стенограмата от това заседание на Комисията, която е публикувана в сайта на НС.

П Р О Т О К О Л
№ 38

На 29 януари 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет на Държавната агенция за българите в чужбина за 2019 г.
2. Приоритети в дейността на Държавната агенция за българите в чужбина за 2020 г.
3. Разни.

Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 16,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Андон Дончев.

* * *

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, предлагам да започнем днешното заседание със следния дневния ред:
„1. Годишен отчет на Държавната агенция за българите в чужбина за 2019 г.
2. Приоритети в дейността на Държавната агенция за българите в чужбина за 2020 г.
3. Разни.“
Имате ли други предложения?
Ако няма други предложения, предлагам да гласуваме за така предложения дневен ред.
Който е „за“, моля да гласува.
Единодушно се приема.
Гост на нашето заседание днес е господин Димитър Владимиров – и.д. председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

По първа точка:
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЗА 2019 Г.
Уважаеми колеги, веднага предоставям думата на господин Димитър Владимиров, който да ни представи Доклада.

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ: Добър ден, уважаеми народни представители! Изпратихме една доста натоварена година от Държавната агенция за българите в чужбина, изключително тежка и организационно, и по отношение на инициативите, които провеждахме. Знаете, че Агенцията е в намален състав. Ще започна директно с отчета.
През 2019 г. се организираха, проведоха и подкрепиха редица инициативи, насочени към нашите сънародници в чужбина, и отговарящи на основните приоритети на Държавната агенция за българите в чужбина и нейните стратегически цели: съхраняването на българското етнокултурно пространство, духовно единение на всички българи в страната и по света и изграждане на български лобита в чужбина. Вече десетилетие Държавната агенция за българите в чужбина организира и провежда вече превърнал се в традиционен конкурса „Българка на годината“. Това е инициатива, целяща насочване на вниманието към ролята па българската жена и нейната значимост, които заслужават обществено признание подкрепа. Тържествената церемония по обявяване и връчване на наградата отличие „Българка на годината“ се състоя в София. Престижното отличие получи госпожа Иринка Горчева, САЩ, която е ръководител на българския ансамбъл „Хоро“ в Чикаго. Тя е достоен пазител на българския дух и традиции извън пределите на страната ни и вдъхновител за българите около нея.
От 5 март до 7 март 2019 г. в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. Варна, за поредна година се проведе VIII Национална среща на училищните библиотекари под надслов „Училищната библиотека – от регламента до въображението“. Държавната агенция за българите в чужбина бе поканена да участва с доклад и презентация – „Културната политика на Държавната Агенция на българите в чужбина, ориентирана към младите хора от българските общности в чужбина“. Бяха представени различни културни проекти, между които фестивали, конкурси, инициативи, реализирани индивидуално или в партньорство от Агенцията, които са насочени към българите извън граница и стимулират запазването на българското самосъзнание.
Международният фестивал на поетичния театър в град Русе, който се състоя в периода 19 – 21 май също се подкрепя от Държавната агенция за българите в чужбина, като Агенцията осигурява и координира участието на наши състави от чужбина. Координира и осигуряването на транспорта за младежите от Цариброд и Македония съвместно с МОН. В тазгодишното издание на фестивала взеха участие деца от българските общности от Кипър, Сърбия, Румъния и Македония. Също така от името на Агенцията бяха осигурени награден фонд и Грамоти за отличените участници.
XXlV Фестивал на комедийните театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ – Тополовград, 2019 г., също се подкрепи от Държавната агенция за българите в чужбина. В рамките на фестивала тази година успешно привлякохме да участват български състави от Украйна, Молдова, Канада, Австрия, Сърбия и Австрия. Осигурихме награден фонд, грамоти и нощувки с изхранването на участниците. Шестте български театрални състава от чужбина са следните: „Михаил Мишкоед“ от Сава Доброплодни, постановка на Българско неделно училище „Родолюбие“ във Валенсия, Испания; „Женско царство“ от Ст. Л. Костов, постановка на Народно читалище „Олимпий Панов 1992“, Тараклия, Молдова; „Кой си ти? Кой съм аз?“, , постановка на Дом на културата, град Болград, Украйна; „Маршрутка“, Театър „Отражение“, Торонто, Канада; „Побойници наемници“, Център за култура, Димитровград, Сърбия и „Очаквам те любими“ от Дарио Фо, Български театър във Виена, Австрия.
И през тази година по традиция оказахме нужната подкрепа на Международния детски Великденски фестивал „Борене на яйца“ – Босилеград. Тази чудесна инициатива е подкрепена от Държавната агенция за българите в чужбина от самото ѝ иницииране. В рамките на фестивала имаше представители от българските общности в чужбина, които получиха много награди и грамоти за отлично представяне, което вдъхновява участниците за още по-добра изява и стимул за участие в следващото издание. Агенцията осигурява там сцената, осветлението, озвучаването, а също така и специални ефекти, което изключително радва нашите български дечица от Босилеград.
През месец юни българският художник Милен Васевски от САЩ гостува в София. Изложбата се осъществи със съдействието на Сдружение „Толкова близо, толкова далече“ и Държавната агенция за българите в чужбина, която финансира. Творческата концепция беше със заглавие: (Не)възможното завръщане, което е с цел популяризиране на българското изкуство и насърчаване на запазването на българската идентичност. Художникът бе отличен с отличие на Държавната агенция за българите в чужбина. Юбилейната изложба на твореца предизвика голям интерес.
От 2012 г. правим ежегодно представяне на български художници от чужбина и техните творби. През 2012 г. имаше голяма изложба на шест наши силно известни и успели художници в НДК и оттогава всяка година организираме такива подобни изложби. Даже организирахме една такава подобна изложба през 2018 г. в Берлин.
Също така през месец юни в Националния музей „Земята и хората“ се състоя откриване на изложбата „Мъдростта на народа ни“ и представяне на цялостната поредица от книги до момента: „Българската народна мъдрост по света“. Агенцията всяка година подпомага и съфинансира издаването на тези сборници. Те са изключително интересни и са на различна тематика – дали ще са народни мъдрости тази година, или гатанки, всички те са свързани с творчеството на децата по света и посланието, което те отправят. Тези книги се ползват и признават от институции като Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, в лицето на РИО София-град, Института за култура при Министерството на външните работи на България, дипломатически мисии на различни страни у нас, университети, училища в България и чужбина, народни читалища.
Тази уникална поредица е изцяло дело на български деца, художници от страната и преводачи от българската диаспора, разпръснати във всички краища на света. Всяко от изданията е преведено на официалните езици на ЮНЕСКО за Европа – английски, испански, немски, руски, френски език и италиански, и е истински посланик на българското културно наследство по света, прави го важна част от общоевропейския културен контекст, представя още една възможност за интеркултурен диалог в Европа чрез деца и култура.
Ежегодното партньорство в провеждането на ежегодния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ – 2019 г.“, в град Варна. Всяка година се провежда това мероприятие, премина изключително интересно, обучително и модерно. Фестивалът се подкрепя от Държавната агенция за българите в чужбина от самото му създаване и се провежда под патронажа на МОН и с подкрепата на община Варна, БДЖ, БНТ, БТА, БНР, Вестник „България сега“ (Чикаго), Италианския културен институт. Привличаме участници от Сърбия, Германия, Италия, Молдова, Украйна и други страни в него. Осигуряваме и награден фонд. Също така през тази година фестивалът е под патронажа на госпожа Ева Майдел.
Децата от Царибродската гимназия взеха участие и с два филма в програмата, раздел „Документално кино“, засягащи актуални проблеми, свързани с екологията и по темата, че всеки има право на място под слънцето. Единият филм е: „Да или не“, а другият филм се казва „Място под слънцето“. Колективна награда за фотография получи гимназия „Св. Кирил и Методий“ – Цариброд, а наградата на името на журналиста Петя Петрова бе отличен филмът „На нивото на очите“ копродукция от България, Германия и Еритрея – българското училище в Манхайм, Германия. Благодарение на съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина в рамките на фестивала се осъществи телемост от страна на организаторите на форума по време на кръглата маса на тема: „Световно телевизионно състезание по екология“ като бяха привлечени като участници директори на училища и учители от български училища в Южна Африка, САЩ и Украйна.
Държавната агенция за българите в чужбина за поредна година осъществи и подкрепи фолклорния фестивал в град Каварна – „С България в сърцето“, като привлякохме над 700 участници в него. През тази година една от големите атракции на фестивала е народният ансамбъл от село Чушмелий, Бесарабия. Популяризирането на българското народно изкуство във всичките му форми спомага за запазването на българската идентичност, а това е важен приоритет на Държавната агенция за българите в чужбина. През месец юли се състоя и ползотворна среща с госпожа Мария Гусейнова от Азърбейджан, която е редактор на Международното списание „Акорд“.
Също така оказахме и подкрепа на VII Фестивал на съвременното българско кино в град Одеса за 2019 г. Държавната агенция за българите в чужбина подкрепя фестивала от самото му създаване. Кинофорумът е с изключително значение за хората и институциите, провеждащи го, като се разгръща и показват постиженията на българското киноизкуство, което е неделима част от българската култура. Фестивалът е идеален и прекрасен начин да се популяризира българската култура сред нашите сънародници сред многобройната българска диаспора в Украйна.
Изхождайки от факта, че четенето на български език е от изключително важно значение за подрастващите българчета в чужбина Държавната агенция за българите в чужбина е съорганизатор и подкрепяща институция и на Третия международен училищен конкурс по четене на български език „Аз Буки Веди“ в град Манхайм, Германия, като осигуряваме награден фонд, грамоти и разпространение по информационните ни канали за тази важна инициатива.
През тази година осигурихме подкрепа на Международния фестивал по изкуствата „Музите“ – 2019. Ежегодно Държавната агенция за българите в чужбина взема участие с изложба на отличени участници от българките общности в чужбина в конкурса по рисунка от няколко континента, привлича участници в различни сфери на изкуството за участие в този престижен фестивал и осигурява престоя им в Република България. В тазгодишното издание на фестивала участие имат фолклорен ансамбъл от Одеса, Украйна (танцови ансамбли) и актьори от българската диаспора от Франция в раздел „Театър“. Държавната агенция за българите в чужбина осигури награден фонд, грамоти за отличени участници в Международния фестивал на изкуствата. В рамките на инициативата се проведоха срещи с нашите сънародници от Бесарабия и Франция.
Като изключително важна инициатива, насочена към подрастващите, е ежегодната Спартакиада, организирана от агенцията. Спартакиада – 2019, се състоя за осма поредна година и привлече участие на младежи от Украйна, Румъния, Сърбия, Македония, Албания и Молдова. В рамките на инициативата се провеждат спортни срещи по волейбол за момичета и футбол за момчета в юношеска възраст и други спортове. Проявата се осъществи в дните от 1 до 5 юни в Приморско. Инициативата е насочена към младото поколение българи от държави в Югоизточна Европа. В инициативата взеха участие над 120 млади българи от Украйна, Румъния, Молдова, Сърбия, Албания и Македония. Осем поредни години Държавната агенция за българите в чужбина осъществява това мащабно събитие. Инициативата премахва границите. Сплотява младите хора от диаспората ни в чужбина. За участниците в Спартакиадата бяха осигурени, освен нощувките и прехраната, стадионите, медицински екип, купи, медали и спортни екипи.
Също така успешно осигурихме съдействие за отбелязването на 24 май сред нашите сънародници в Република Турция като се осъществи концерт на хор „Евмолпея“, проведоха се открити уроци по пеене с ученици в българското училище. Концертите се състояха в светинята на българския дух – 120-годишната обновена църква „Свети Стефан“, в Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и при срещата с българската общност в град Бурса.
Държавната агенция за българите в чужбина осъществи и подкрепата при осъществяването на премиерата на филма, съвместно с Центъра на бесарабските българи в България, на бесарабската българка Татяна Станева – сценарист, режисьор и продуцент „Място на силата“, който предизвика голям интерес сред българската общественост. Документалната лента показва уникалността и автентичността на българското село Чушмелий в Украйна, откъдето родом са българският учен Димитър Агура и генерал Георги Агура. Филмът е с генерален партньор – Център за развитие на Бесарабия. Това е филм-летопис за паметта на една малка българска общност, който може да подбуди всеки от нас да се замисли за своите корени и мястото, от което черпи сила за живот. В хода на прожекцията бяха показани уникалните снимки на художника-фотограф Александър Барон, запечатали процеса на работа върху филма, както и уникалните домашно тъкани пешкири от колекцията на Таня Янчева-Дукова, както и да чуят фолклорни изпълнения, запазени само и единствено в Бесарабия. Прожекцията се реализира с финансовата подкрепа на Държавната агенция за българите в чужбина.
Голям интерес и добри отзиви предизвика реализирането и премиерата на филма „Най-новите българи“, продуциран от Държавната агенция за българите в чужбина. На миналото заседание беше раздаден този филм. Той е направен по поръчка на Държавната агенция за българите в чужбина и е финансиран изцяло от Агенцията. Филмът е заснет и изработен от студио „Орфей“. Консултант на филма е експертът от Държавната агенция за българите в чужбина доктор Йордан Колев, историк.
Надявам се, че сте гледали филма, а ако не сте, гледайте го. Наистина е много интересен. Снимките на географската среда и срещите със сънародниците са в историко-географския район „Голо Бърдо“: селата Големо Острене, Требище и Стеблево. Във филма се запознаваме и с Българското неделно училище „Христо Ботев“ в Тирана. Държавната агенция за българите в чужбина е предоставяла на школото книги и помагала. Изучаването на български език от малчуганите и представяне на прояви, свързани с българска духовност са сигурен знак, че българската идентичност на тези хора няма да изчезне във времето. Филмът се разпространява безплатно сред нашите сънародници в чужбина от целия свят.
Реализиране и включване на издаването на сборник с докладите от научната конференция „Банатските българи – преди и сега“. Тази конференция беше организирана от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН и Дружеството на банатските българи в България – Фалмис, и влезе в издателската програма на Агенцията. Благодарение на финансовата подкрепа на Държавната агенция за българите в чужбина новият пласт научни трудове по темата за общността виждат бял свят. Представянето на сборника „Банатските българи – преди и сега“ се проведе в Софийския университет, Огледалната зала на 9 октомври 2019 г. Премиерата се състоя с хора, които не са безразлични на темата. Ето го Сборника, мога да Ви го покажа. Не можах да донеса за всички, но е много важно да се отбележи историята на тези наши сънародници там.
В издателската програма на Държавната агенция за българите в чужбина бе включена и книгата „Лекар“, написана от нашия сънародник от Аржентина Хорхе Мичофф. Книгата е преведена на български език от нашата сънародничка Ружка Николова. Книгата се издава с цел безплатно разпространение сред нашите сънародници в чужбина. Книгата „Лекар“ – къси разкази от лекарската практика на доктор Хорхе Мичофф. Това е не само преживяното от един от първите лекари в Чако – днес провинция, а през четиридесетте години на миналия век Национална територия. Това е изстраданата орис на емигранти и местно население. С невежеството и предразсъдъците са се сблъскали хиляди българи, тръгвали да „направят Америка“. Добре е да се върнем малко назад към миналото, в което се преплитат хиляди човешки съдби.
По инициатива на вицепрезидента бе преведен ръкописът на „Лекар“ от испански на български от Ружка Николова, която живее от 30 години в Аржентина и е носителка на отличието „Българка на годината“ за 2016 г. на Държавната агенция за българите в чужбина. По идея на Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, предговорът разказва историята на българската емиграция в Аржентина. Книгата е издадена със съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина. Силата на българската култура и изкуство свързва всички българи, независимо къде се намират по света. Премиерата се проведе през месец юни 2019 г.
Сега относно нашите ежегодни конкурси, които традиционно организира Държавната агенция за българите в чужбина:
– Литературен конкурс „Стефан Гечев“, 2019 г., което е 23 издание на конкурса. Конкурсът е учреден през 1995 г. от Държавната агенция за българите в чужбина, съвместно със списание „Родна реч“ по идея на видния български писател Стефан Гечев. През годините конкурсът се утвърждава като програма за издирване, подготвяне и насърчаване на деца с изявени литературни способности от българските общности по света. За всяко издание темите са различни.. Журито е оглавявано от известни български творци. Най-добрите творби през годините са публикувани в списание „Родна реч“, в новото списание за детско творчество „Детски глас“ и в списание „Аз съм българче“, в уеб сайтове на български общности по света, в специални издания, посветени на ежегодните издания на конкурса, в сборника „С перо и четка за България“. В тазгодишното издание на конкурса, тоест 2019 г., се включиха 230 участника от девет държави.
– Конкурс за рисунка „България в моите мечти“ – 2019, за деца и юноши от българските общности в чужбина – осемнадесето издание. В тазгодишното издание взеха участие 473 рисунки от общо 14 държави;
– Десето издание на Международния детско-юношески конкурс по пеене „Любка Рондова – 2019“. В конкурса взеха участие представители от повече от осем държави, както като индивидуални изпълнители, а също така и колективни групи.
През месец юли се състоя официалното награждаване на лауреатите в конкурсите. На тържествено награждаване на отличените участници се събраха много родители, гости, много от децата дойдоха на място. Беше наистина впечатляващо. Това го провеждаме всяка година и се радвам, че се увеличава броят на участниците.
През миналата година имаше редица срещи с госпожа Дорис Дукова, президент на Българо-колумбийска фондация „Алианза“. На срещата госпожа Дукова разказа за най-интересните проекти и инициативи на фондацията. Тя е радетел за развитието на взаимодействие между университети в България и Колумбия. Преподава в тамошния университет. Там предоставихме носии, информационни материали за българската култура, история и археология. От Колумбия рядко идват в България. Все пак е далече. Тази среща беше доста полезна. Тя доведе със себе си студенти, които бяха на обмен и говореха много добре български език.
Държавната агенция за българите в чужбина оказа подкрепа на Биеналето на хумора в Хамбург, Германия с материали книги, плакати и други. На 5 юни 2019 г. в Държавна агенция за българите в чужбина се състоя среща с доктор Емилия Юкер, която е председател на Клуба на българските жени и българските семейства в Хамбург. Биолог по образование, свързан с екологията – модерна тема напоследък. Доктор Юкер е радетел за по-активно общуване между българските семейства в Хамбург. Нейният клуб е създател на конкурс за литература, има социални дейности.
Състоя се премиера на алманах „Родолюбец“. Алманахът следва традициите на досегашните осем издания, като дава трибуна на автори от Бесарабия и България по въпроси от историческия, обществения и културния живот на нашите общности зад граница. Новият алманах включва над 150 научни, публицистични и художествени текста от близо 90 автори. В него успешно са включени произведения на деца от българските общности в чужбина, отличени в литературния конкурс „Стефан Гечев“.
Държавната агенция за българите в чужбина съдейства за материалите и откупи 100 броя от алманаха, с цел разпространението му сред нашите сънародници в чужбина. Представянето на алманаха бе съпътствано от дигитална изложба „Бесарабия – извор на красота и родолюбие“ на етнофотографа Асен Великов.
Държавната агенция за българите в чужбина осъществи и подкрепа на конкурс провеждан в Италия от Българското неделно училище в Рим, посветен на Бродираната българска риза. Осигурихме награден фонд и материали на децата в конкурса.
През месец септември 2019 г. подкрепихме VII Международен кино – ТВ фестивал „Славянска Приказка“ 2019 г. Там участваха и филмите, които бяха отличени от другия форум от гимназията „Св. Св. Кирил и Методий“ – Цариброд, Република Сърбия „Място под слънцето“.
Държавната агенция за българите в чужбина подкрепи и Десетия юбилеен събор в периода 19 – 21 септември 2019 г. Съборът в село Дъбовик, община Генерал Тошево, се провежда за десети път и е с цел да събере сънародниците ни зад граница от Румъния и Украйна, с идеята за пореден път да се докаже силата на българските традиции, да се засили тяхното чувство за национална идентичност. Съборът се проведе под патронажа на госпожа Илияна Йотова.
Държавната агенция за българите в чужбина подкрепи инициативата като осигури нощувките на нашите участници от чужбина, рекламни материали. В рамките на събора се проведе кръгла маса, посветена на различни въпроси, касаещи преселението и фолклорна част в рамките на следващия ден, като и обиколка на значими исторически места и родни места на предците на гостуващите ни сънародници от Румъния и Бесарабия. Гостува ансамбъл „Буджак“ към Дома на културата от село Виноградное, Украйна и ансамбъл „А сега“ от село Лунка, община Долна Чамурла, Румъния.
Държавната агенция за българите в чужбина подкрепи Световен общобългарски събор в София, който се проведе на 13 – 15 септември 2019 г., около пространството на НДК. Там също осигурихме доста неща. Този събор беше много успешен.
На 26 септември 2019 г. имахме удоволствието да представим сборника „Толкова близо, толкова далече“ – 2 част във Виена.
Също така Държавната агенция за българите в чужбина организира „Фолклориада – 2019“, с участието на състави по български народни танци от Украйна, Молдова, Сърбия и България. Събитието се провежда със съдействието на Столична община – район Панчарево. Заместник министър-председателят Мариана Николова връчи народни носии на шестте танцови състава от чужбина – от Украйна „Медиа“, Молдова и Сърбия, като фокусира вниманието на присъстващите, че чрез настоящата инициатива „Фолклориада – 2019“ на Държавната агенция за българите в чужбина се реализира волята на българската държава за съхраняване на българското етнокултурно пространство. Наистина стана много голям празник. Това беше октомври месец. Много се притеснявахме дали времето ще бъде подходящо. Наистина беше много хубаво, усети се българският дух сред нашите сънародници от Украйна, Молдова и Босилеград, откъдето дойдоха по два състава. Стана голям празник. Танцуваха от сърце. Имаше и състави от България, от местните. За мен е важно това общуване между нашите сънародници, където и да са по света.
В същия период беше Първият общобългарски фестивал в Мелбърн, който премина с небивал успех и съвпадна с провеждането на „Фолклориада – 2019“. В него участваха членове на българските дружества – асоциации, училища и фолклорни формации от Мелбърн, Аделаида, Бризбън, Канбера, Сидни и Окланд, Нова Зеландия. От името на фолклорна група „Хоро“ – Мелбърн, се изказа най-искрена почит и благодарност към Държавната агенция за българите в чужбина за подкрепата. Трудно можем да кажем, че сме ги подкрепили с кой знае какво в Австралия, но с каквото успяхме от тук да направим в това отношение – да им изпратим поздравителен адрес, някои материали, но да презентираме, както се казва, този фестивал по нашите канали сред различните общности по света, за да видят какво се прави в Мелбърн, в Австралия и Нова Зеландия.
Също така чествахме и подкрепихме Деня на бесарабските българи. Агенцията изпрати материали в Тараклия, Молдова – книги за детските градини в помощ на обучителния процес.
През месец октомври на календарната година бе осъществена една много важна командировка в Казахстан. Бяхме в делегация с госпожа Илиана Йотова. Бяхме в столицата Hyp Султан. Срещнахме се с президента на Казахстан Жомарт Токаев. Посетихме и общността в Павлодар. Българите там бяха жадни за внимание, искаха по-често да се контактува с тях. Те наистина полагат сериозни усилия за съхраняване на българската култура. От казахстанска страна се създават необходимите условия. Там има една много интересна Асамблея на народите, която функционира, така че те имат възможност за изяви.
Трудно им е в момента да съхранят българския си език, защото там предимно се говори на руски и казахски, но видяхме, че в Павлодар българската общност е по-обединена, говорят по-добре български език. Имат желание да се обучават на български език и да получават материали от нашата държава, да се сближат с българските общности и с институциите в България. Смятам, че направихме една първа крачка към по-добро сътрудничество. Набелязахме някои много важни идеи за българския език в университета там, за да може да се преподава.
На 8 ноември 2019 г. Държавната агенция за българите в чужбина всяка година оказва подкрепа на Конкурса „Родолюбие“ за есе, организиран от сдружение „Родолюбец“. Връчваме награди, осигуряваме материали. Темата в тазгодишното издание на конкурса е под надслов „140 години Търновска Конституция“.
На 2 и 3 ноември 2019 г. във Франкфурт на Майн се състоя Единадесето издание на фестивала на българите по света „Аз съм българче“. Агенцията е в партньорство с този фестивал от самото създаване. Той е изключително интересен, тъй като става въпрос как деца примерно от Италия, Испания, Великобритания, Германия, всяка година провеждат този конкурс фестивал за рисунка в различна държава. Те успяват да се самоорганизират, за да могат да проведат фестивала. В края на миналата година Агенцията издаде сборник на фестивала „Българите по света“ – „Аз съм българче“. Тук има интересни творби на нашите дечица от цял свят.
Осъществява се организиране на изложба подкрепена от Агенцията на български творци от Северните страни като Швеция, Норвегия, Дания и Финландия като творческата концепция е „Посока Север“.
Държавната агенция за българите в чужбина подкрепя инициативата и осъществи печата на двуезични покани, транспаранти и информационни бюлетини за изложбата. Също то беше в партньорство със сдружението „Толкова близо, толкова далече“.
На 27 ноември под ръководството на българското училище „Гергана“ в Ню Йорк се организира творческо турне в Европа на класа по музикален театър към българското училище „Гергана“ от Ню Йорк, който постави на сцена мюзикъла „Дойдох! Изпях! Победих!“ – оригинална драматизация за деца на български език по 13 известни бродуейски песни. Младите артисти имаха изяви на 27 ноември във Виена (в Дом „Витгенщайн“), а на 28 ноември – в София (в НАТФИЗ) с подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина.
Агенцията отпечата театралните брошури, съдържащи в превод на български език песенния репертоар, адаптиран специално за театралната група. На децата-изпълнители и техните ръководители бяха връчени почетни значки на Държавната агенция за българите в чужбина, както и почетна грамота. Агенцията организира за театралния колектив от Ню Йорк автобусна екскурзия из историческите места в София. Училището „Гергана“ беше удостоено с медал „Паисий Хилендарски“ за своята 15-годишнина.
Последната инициатива беше накрая на годината през месец декември в партньорство със сдружение Д.О.Б.Р.О., което подкрепи еднодневна конференция в София с участие на успели българи в чужбина, с цел да бъде споделен опита със сънародниците си в България. Този форум е изключително полезен, защото чрез натрупаната експертиза с опит и полезни връзки, биха допринесли за икономическото развитие на страната и възможността за балансирано развитие на българските региони. На конференцията бяха дискутирани важни теми като връзката на българите в чужбина с България, необходимостта от нормативни промени за преодоляване на административни пречки, привличане и участие на българите от чужбина в развитието на регионите в България, споделяне на добрите практики от държавите, в които живеят участниците и възможността за прилагането им в България. Конференцията се проведе в „Интерконтинентал“ в София. Беше под патронажа на Мариана Николова. Дойдоха доста бизнесмени, успели българи в чужбина в своята сфера. Те споделиха богат опит. Участва заместник-министъра на образованието и науката в този форум, както и заместник-министъра на труда и социалната политика, а също така и председателят на Агенцията по инвестиции.
Доста неща излязоха от тази конференция. Надявам се, че ще бъде едно добро начало за работа с тези успели българи, за да видим къде българската държава и администрацията бърка. Знаете, че сме на 61-во място по условия за инвестиции. Бихме могли да сме по-добре. Те споделиха доста интересни опити как са постигали своите бизнес намерения в чужбина, с какви проблеми са се сблъскали тук в България. От Агенцията за инвестиции споделиха възможностите, които се предоставят за инвестиции, данъчните облекчения и други стимули. От Министерството на труда и социалната политика споделиха възможността за 1200 лв. плащане под определени условия на българите, които се върнат да работят от чужбина в България, и други стимули.
Смятам, че тази конференция беше полезна и може и е редно да се мисли в тази посока. В крайна сметка от 2007 г. сме в Европейския съюз, мобилизацията е голяма, пътува се свободно. Все повече млади хора отиват да работят в чужбина. Трябва да намерим начин да върнем нашите мозъци в България и всички заедно да създадем необходимите условия да реализират своите инвестиции.
Държавната агенция за българите в чужбина участва успешно по един европейски проект по оперативна Програма „Добро управление“.
За миналата година Агенцията е предоставила над 6000 материали – книги, дискове с филми, образователни дискове, народни носии, карти на България – географски и исторически, учебни помагала, общо за наши сънародници от 30 държави, 51 организации и реално сме подпомогнали над повече от 100 Български съботно-неделни училища през календарната 2019 г. Държави-участници от 30 държави, а броят им надхвърля 2500 участника в различни инициативи на Държавната агенция за българите в чужбина, подкрепяни от Агенцията. Налице имаше ефективна комуникация осъществена в пълноценна среда, което само по себе си е предпоставка за достигане и отчитане на отлични резултати от осъществяването на срещи, протичане и обсъждане на реални проблеми, както и намирането на път за решаването им в правилната посока. Инициативите са форма, чрез която представители от българските общности в чужбина се включват с желание и се създават нови приятелства, разкриват своя потенциал и възможности в различни сфери на изкуството, културата и спорта.
По отношение на другата дейност на Държавната агенция за българите в чужбина, която е съпътстваща, но основно натоварена, е удостоверителната дейност на Агенцията. Тя е една неумолима реалност. Знаете, че съставът на Агенцията е не повече от 20 човека. Тези 20 човека с общи усилия успяха да постигнат това, което прочетох досега, което, уверявам Ви, са изключителни усилия за организация, постоянни разговори, контакти, връзка с всички тези организации, които са 1% от реалните организации – над 1000 организации са в целия свят. Не можем да ги обхванем.
През миналата година сме приели 13 920 заявители и сме издали 28 410 удостоверения, като най-много сме приели – съответно на гише сме приели 9774 заявления, а по консулски път 4135. Най-много броя заявления по държави са от Македония – 4205, от Украйна – 2811, следвани от Молдова – 2669, от Албания – 1689, Република Сърбия – 1411, Русия – 795, от Аржентина – 82, от Република Турция – 44.
Най-много удостоверения сме издали за Министерството на правосъдието – 10 462. Затова броят на удостоверенията са 28 000, тъй като ние издаваме едните за Министерството на правосъдието – една част за постоянно пребиваване, една част за продължително пребиваване.
За Постановление № 103 сме издали 778 удостоверения. Това е за българските студенти, които са кандидатствали по ПМС № 103. Всъщност жената, която подготви този доклад, обработва студентските удостоверения. Всъщност жената е приела, докато подготвя Доклада, 778 заявители. Така че имате представа в каква натовареност работи в момента Агенцията. Трябва да Ви кажа, че към момента се обработват преписки за месец юли 2019 г. Към 7000 са забавените преписки. Все пак успяваме да наваксаме – шест месеца сме назад, а миналата година по това време бяхме една година назад.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Владимиров.
Доста обстоен и подробен беше отчетът. Мисля, че повечето от нас са даже изненадани за широката дейност, която успявате да извършвате с оскъдния бюджет, с който разполагате като Агенция.
Не знам доколко е оправдано това, че се издават и какъв е смисълът да се издават различни видове удостоверения за български произход, които да служат пред различни институции. Може би трябва да се помисли за едно единствено удостоверение, което да може да служи навсякъде. Не може пред една институция човекът да е с български произход, а пред друга това удостоверение да трябва да се вади наново. Той или е с български произход, или не. Няма спор по този въпрос. Така че според мен има направление, в което би могла да се улесни дейността и да спадне малко натоварването. Безсмислено е да се издават според мен за всяка институция отделни удостоверения. Предполагам, че всеки би се съгласил с логиката на това разсъждение.
Колеги, имате ли някакви въпроси?
Господин Вангелов, заповядайте.

БОРИС ВАНГЕЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Владимир, уважаеми гости! Нямам въпроси. Аз само ще направя кратко изказване въз основа на току-що изслушания Доклад. Ще се опитам да бъда кратък.
Българите зад граница са две големи групи – исторически български общности, които живеят в Украйна, Молдова, Сърбия, Македония, Албания и други държави, и така наречената нова емиграция. Този термин отдавна вече не е много актуален, особено за тези, които живеят в Европейския съюз, но това са българските граждани, отишли да живеят в чужбина след демократичните промени. Групата на българите от историческите общности е над 1,5 милиона. Нарочно използвам силно занижени цифри. Групата на българските граждани, живеещи в чужбина, също е над 1,5 милиона с българско гражданство, така наречената нова емиграция. Това са над 3 милиона – и това е минималната цифра, българи зад граница. Кой е най-големият проблем за тях, екзистенциалният проблем – това е асимилацията. Естествено, има и много други проблеми, но асимилацията е един от най-важните.
Защо казвам всичко това? Защото опитът на всички други държави показва, че те полагат огромни грижи за своите общности зад граница, независимо дали са исторически, или емигрантски. Такива държави са Полша, Унгария, Румъния, Израел, Гърция – да не ги изброявам, затова е изключително важно, че ние имаме институцията Държавна агенция за българите в чужбина. Тя е изключително необходима. Нейната основна цел е борбата с асимилацията на българите навън. Това става по различни начини и сега няма да се спирам на тях, но това е целта и на всички други български държавни институции. Основно обаче Агенцията е оторизирана с това. В други държави такива агенции и такива структури с различни наименования имат много по-големи ресурси – и човешки, и финансови.
Затова, аз и преди съм го казвал, и сега моето скромно мнение е, че тя трябва да стане първостепенен разпоредител, че трябва да има увеличен бюджет, персонал, за да си върши функциите, защото българите в чужбина са много и желаещите за българско гражданство от Украйна, Молдова, Македония също са много, а ние ги прекарваме през иглени уши. Не виждам как ще се борим с асимилационните процеси, когато се правят такива предложения, които чух онзи ден от вицепрезидента, да владеят български език според европейската езикова рамка, ако правилно съм запомнил. Те владеят български език – и в Украйна, и в Молдова, и в Македония. Да, това не е български книжовен език, но в рамките на територията, в която те живеят, това е българският език, то няма друг. Държавите, в които живеят, нямат политика да ги обучават всички от първи клас до завършването на български книжовен език. Затова предложението за мен е много дискриминационно и въобще не е в посока – защита от асимилацията.
Във тази връзка смятам, че Агенцията наистина върши всичко, което е по силите ѝ. Но, както и Вие, господин Председател, казахте, че силите ѝ не са големи. Това занапред трябва да бъде консенсус между всички политически сили – между изпълнителна власт, президентство и всички, тази институция да бъде укрепвана, именно защото българите зад граница са над 3 милиона и ние не трябва да ги делим на исторически и емигрантски общности, защото всички са българи и всички имат нужда от вниманието на българските държавни институции.
Искам да благодаря и на господин Владимиров, когото също познавам по повод на това, че съм бил председател в Агенцията. Знам колко е трудно, какви са техните отговорности и тежести. Тук не бива да робуваме на неприятни събития, които са се случвали в тази институция. Защото, ако в някоя друга институция, някой друг председател, на някое министерство, бъде разследван за нещо, значи ли, че ще закриваме министерството? Институцията – тя е важна тук, а не някакви временни неудачи, които са се случвали.
Затова моето скромно мнение, с това приключвам, е, че Агенцията е крайно необходима и на българските общности, и на българската държава за в бъдеще. Благодаря.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря, господин Вангелов.
Някой друг иска ли да каже нещо?
Заповядайте.

ДИМИТЪР ВЛАВИМИРОВ: Една реплика към Вас, господин Председател, по отношение на удостоверенията за различните институции. Надявам се, че с дългоочакваните законодателни промени по отношение на удостоверяването на български произход, ще се решат редица въпроси, дори и това. Надявам се Агенцията да не се налага да издава изобщо такъв род документи за в бъдеще, което със сигурност ще облекчи тази огромна тежест, ще бъде доста по-продуктивна работата ѝ, свързана с българските общности по отношение на основните функции на Агенцията.
Така че, надявам се, през тази година да има такива законодателни промени по отношение на българското гражданство и удостоверенията за български произход, така че Агенцията да може да се облекчи от този процес и да работим по-активно с нашата организация зад граница.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря, господин Владимиров.
Мисля, че по първа точка е трудно нещо да добавим към изнесената информацията и изказванията, които чухме.

Ако нямате нищо против, нека преминем към втора точка:
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЗА 2020 Г.
Ще помоля всичко, което общо взето изнесохте в Доклада за миналата година, да не го повтаряме. То е ясно, че повечето събития ще продължат и тази тенденция, която е наложена. Ако има нещо допълнително, което да допълните, нещо ново, което се планира за тази година, някакви други идеи.
Заповядайте, господин Владимиров.

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ: Да, тук ще кажа за доста от нещата, които са традиционни, Агенцията ще продължи да ги прави.
Ще набележа две, три неща като нови инициативи.
Първото е, че тази година Агенцията ще подкрепи активно „Евровизия 2020“. Ще направим всичко необходимо чрез нашите канали, контакти с българските общности да можем максимално да представим нашата кандидатка за тази година за Евровизия. Влязохме във връзка с продуцента, който подготвя цялата кампания. Активно ще участваме, ще бъдем партньори. Момичето е на 22 години, пее много добре. Надявам се да прослави България. В процеса до Евровизия се организират няколко нейни концерта сред българските общности в чужбина. Съответно ние ще съдействаме за тях.
Също така сключихме договор за сътрудничество с Фонд „13 Века България“, като ще работим и осъществяваме съвместни проекти и подпомагане на дейности сред нашите сънародници в чужбина. Те са отделили един скромен фонд за финансиране на някои мероприятия, свързани с българския фолклор. Опитваме се чрез партньорство с различни институции и неправителствени организации да засилим нашата дейност и да привлечем към каузата други институции. С Фонд „13 Века България“ сме били винаги партньори, но сега вече имаме договор и набелязани конкретни инициативи и действия.
Като основен приоритет съм заложил в първото тримесечие на тази година Държавната агенция за българите в чужбина да влезе в едномесечния законоустановен срок за издаване на удостоверения за български произход. Първото тримесечие цялата сила и всичките експерти съм впрегнал да обработват, за да можем да влезем в този срок, тъй като забавянето на самия срок води след себе си редица проблеми. Колкото повече срокът изостава, толкова повече се създават предпоставки той да продължава да изостава. Така че съм създал необходимата организация до края на месец март всички преписки, които са приети на гише, да бъдат приемани и обработвани в рамките на един месец. До средата на годината ще изчистим всички натрупани преписки, които са пристигнали по консулски път при нас, които са около 4000. Това е общо взето, което мога да кажа към този момент.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря, господин Владимиров.
Тук единствено възниква въпросът: доколко е натоварено и доколко е уплътнено приемането на нови документи за удостоверяване на български произход? Защото, ако системата е блокирана и хората нямат възможност да се запишат и да си получат час за подаване на документи, то е ясно, че дори при едно минимално натоварване и приемане на много малко удостоверения, не е проблем да се изчистят тези, които са вече натрупани.
Затова, може ли да кажете, дали в момента всеки, който има желание да подаде документи за удостоверение за български произход, има достъп и възможност да го направи, а не само, че обработвате тези, които постъпват?

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ: За съжаление, нямаме възможност да приемем всички, които имат желание да бъдат приети. Системата е достъпна по 80 заявители на ден. Това приемаме на гише. Само за справка ще Ви кажа, тъй като функционира нов сайт на Агенцията, с нова онлайн платформа за записване, съответно хората пак са недоволни, тъй като за миналия месец страницата до онлайн записване е достъпена 500 хиляди пъти.
Над 10 хиляди заявители са се опитали да се запишат в системата за записване, тоест, ако имаме перфектната ситуация и приемем всички желаещи, едно около 500 човека на ден са желаещите да бъдат приети в Агенцията, но нашите възможности са не повече от 80 на ден. Имайки предвид, че заявленията по консулски път се увеличиха тройно миналата година, ние всъщност трябва да обработваме и тях. Така че повече от 80 на ден е пряко сили и пряко възможностите на кадровия състав и потенциал на Агенцията.

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря, господин Владимиров.
Очевидно за пореден път става ясно, че има нужда от законови промени, както и за увеличаване на кадровия състав. Благодаря Ви.
Колеги, има ли изказвания? Не виждам желаещи.
С това приключваме втората точка от дневния ред.
Благодаря на гостите.

Преминаваме към точка трета:
РАЗНИ.
Има ли предложения? Няма.
Само да Ви кажа, че планираме за 8, 9 и 10 май да направим едно посещение на нашите общности, така наречените „Нашенци“, в Косово. Ще Ви помоля, който има желание, нека се обади, за да знаем за кои хора да подготвим командировки.
Благодаря Ви, колеги.
Закривам заседанието.

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.