2022-05-18

избори в чужбина

В сайта на Народното събрание е публикуван Законопроект за допълнение на Изборния кодекс, внесен от ГЕРБ. Законопроектът...
Членът на Временните Обществени съвети на българите в чужбина Стефан Манов коментира за програма "Хоризонт" на БНР...
Стартира проект за подготовка за масово гласуване в чужбина на 5-и октомври. Координаторът на временния Обществен съвет...