2023-01-29

годишнина

Тези обстоятелства дават основание за обръщение към Българските държавни институции, Български обществено-политически и културни организации, Българската православна...
Демократичния съюз на българите - организация на българското национално малцинство в Р. Сърбия, разпространи Покана за възпоменателен...
Във връзка с отбелязваната 100-годишина от Балканската война, Културно-информационния център на българите в Босилеград, Р. Сърбия, организира...