2022-09-29

Демократичен съюз на българите

В българските училища и университети се обучават хиляди българи от чужбина, на които им се издават дипломи...
До нас постъпиха десетки оплаквания на български граждани от Босилеград с адресна регистрация в Кюстендил, които след...