2024-06-13

Людмила Калоянова

Българската емигрантска литература винаги е съществувала в най-тясна връзка с националната литературна и политическа действителност. Както споменава...
Людмила Калоянова (Питсбърг, Пенсилвания) е лауреатът на първото издание на конкурса "Нова социална поезия". За престижната награда...
Людмила Калоянова, която от дълги години живее и работи в Питсбърг, Пенсилвания, представи с голям успех поетичната...