2024-02-25

БАБХ

Репортерът Васелин Цветанов разказва за конкретни противоречия и нередности в документите на БАБХ, за различни варианти на...
Смущаващи нередности в документите на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. В репортажа са показани някои...
Издадените заповеди РД11-1245/10.07.2018, РД 11-1148/28.06.2018, РД11-1144/28.06.2018, РД11-1089/25.06.2018, РД11-1088/25.06.2018, РД11-1065/20.06.2018 г. и РД11-1349/18.07.2018 г. от изпълнителния директор на...