2022-07-05

Избрано

от други автори

Днес от 18:00 часа на площад „Народно събрание“ граждани и граждански групи организират втора фаза на Общобългарския...
С Постановлението изпълнителният директор на агенцията се определя за второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството...
Възпитаник на българското училище „Иван Станчов“ в Лондон работи в авиокосмическата компания Rocket Lab и ръководи ракетния...