2023-03-28

Избрано

от други автори

Обединението около тези национални цели би ни приближило към постигането на нашата обща цел: развитието на България...
Девизът „Разумети и Знати” е поучение, взето от „История Славянобългарска” на Паисий Хиландарски (1722–1773), един от родоначалниците...
Целта и е да бъдат отличени изтъкнати български писатели, поети, драматурзи, художници, актьори, певци и композитори, представители...
Приключи Международният литературен конкурс за поетична книга на български език, издадена през 2021/2022 г., съобщиха от Управителния...