2023-03-22

Избрано

от други автори

Беше изтъкната проведената разностранна дейност в областта на откриване нови филиали на Дружеството, в подготвянето на документацията...
Обединението около тези национални цели би ни приближило към постигането на нашата обща цел: развитието на България...
Девизът „Разумети и Знати” е поучение, взето от „История Славянобългарска” на Паисий Хиландарски (1722–1773), един от родоначалниците...