2024-04-17

Избрано

от други автори

Пак благодарение на негови разработки повишават ефективността на процеса на рудодобив за металургията с 40%. Едва през...
Наред с много представители на българската общност в Лондон, на събитието присъстваха ръководството и учители от БУ...
С примери от природната среда, която ни заобикаля, проф. Петров демонстрира някои от последните научни постижения, които...