2022-09-27

политика

Зелените подкрепяме идеята за създаване на многомандатен избирателен район в чужбина. Съгласно съществуващата номерация на избирателните райони...