2024-05-20

история

На 10 декември 1914 г. в прочутия Овален кабинет Стефан Панаретов връчва акредитивните си писма на президента...
Нека хвърлим поглед върху наличната информация за речта на Аспаруховите българи – от XIX в. до 30-те и 60-те...