2021-11-29

история

Посланията на това предаване са порочни. 1. Отрича се диктаторския характер на договора, като се счита за нормална...
Историческият парк е разположен на 500 декара, до с. Неофит Рилски, Варненско, и касае периода от праисторията...
Изложбата „Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност“ представя за първи път в България този толкова важен...
Тези обстоятелства дават основание за обръщение към Българските държавни институции, Български обществено-политически и културни организации, Българската православна...