2022-08-13

история

Вероятно, по примера на македонските, и босилеградските управници много се дразнят, когато им се припомнят срамните дати...
Това е първи и единствен по рода си тригодишен изследователски труд, плод на задълбочено проучване на родното...
Границата през село Стрезимировци е срам и позор за три държави (България, Северна Македония, Сърбия), за Европейския...