2024-05-24

българи зад граница

След финалните надписи зрителите започнаха интензивна дискусия със създателя на „Ваклуш“ относно духовните послания, съдържащи се в...
Исторически кръжец "Родолюбие" към център "Българика" представя малко известната, но силно интригуваща и завладяваща тема. Лектор: Камелия Попова.
Разглеждаме възможността децата да преминат на смесена езикова форма на обучение - на сръбски и български, но...