2023-06-04

българи зад граница

В програмата на откриването са включени приветствени думи на Алгел Вангеловски, речи на официални гости на събитието,...
Програмата обхваща размисли за значимостта на 24-ти май, представяне на сборника с разкази на Наско Гелев "Неща...
Фестивалната вечер се организира от група „Литература“ на Културно дружество “Bulgariescher Frauen und Familien-Club Hamburg (BFFCH) e.V.“ Поканили...