2023-01-28

българи зад граница

Девизът „Разумети и Знати” е поучение, взето от „История Славянобългарска” на Паисий Хиландарски (1722–1773), един от родоначалниците...
Благодарности на всички учители и родители, подарили този красив и пъстър Коледен празник на българската общност в...
Коледна магия и празнично настроение витаеха през целия ден, докато трескаво украсявахме и правехме репетиции и в...
От публикуваните данни си личи, че в районите, където българското присъствие беше най-изразено, сега тече необратим процес...