2022-09-28

българи зад граница

Тараклийският държавен университет "Григорий Цамблак" обявява допълнителен прием на кандидат-студенти от Украйна. Украинските граждани кандидатстват с изпращане...
Българските граждани в САЩ, които имат избирателно право (навършили са 18 години, не са поставени под запрещение...