2023-01-31

българи зад граница

Днес в БОКЦ ''Св. Климент Охридски'' се обучават над 130 деца. Центърът работи съвместно с множество образователни институции...