2023-03-28

Месец: март 2023

Съставителите на сборника за Михаил Чакир отбелязаха, че ще продължат проучванията си за този виден църковен бесарабски...
Само ние, хората, имаме способността да възприемаме вселената по този уникален дълбок начин. Само ние, хората, можем...