2024-04-14

Ден: 03.03.2023

Културната част от програмата поеха народната певица Костадинка Танчева, придружавана от акордеона на проф. Добромир Митев от...
Прокламацията на губернатор ДеУайн е огромно признание както за България, така и за богатата история на българската...
В поздравлението се казва: "Скъпи приятели, колеги, съмишленици! Пролетта носи надежда, Свободата - вярна в утрешния ден..."