2024-05-20

Ден: 27.03.2023

Само ние, хората, имаме способността да възприемаме вселената по този уникален дълбок начин. Само ние, хората, можем...