2024-03-02

Ден: 07.03.2023

Предстои докладът за преместването на паметника да бъде разгледано и от Комисията по устройство на територията, архитектура...