2024-06-13

Ден: 07.08.2022

Най-вероятно има една трета група от хора – групата на действително незабелязващите и неоценяващите опасността. Сред тях...
Народното събрание на България е еднокамарно. Това води до наличието на важни проблеми при правенето и приемането...