2024-07-15

Ден: 31.08.2022

Именно след Руско-турската война от 1828–1829 г. в Бесарабия са образувани следните колонии: Исерлия, Главан, Чумлекиой, Голица,...