2024-07-12

Ден: 03.08.2022

Гербът на Твардица съдържа бял/сребрист, червен и зелен цветове, които показват кръвната връзка на жителите на Твардица...
С Определение №5519 от 11.07.2022 г. Административен съд София-град е насрочил открито съдебно заседание на 14 октомври...