2024-07-17

Ден: 23.08.2022

Ваканцията е единственото място, където децата на Босилеград над едно десетилетие имат възможност за свободна творческа изява,...
В програмата на конференцията са предвидени кръгли маси на теми: "Към нов модел на преподаване, учене и...