2024-05-18

Ден: 27.06.2022

Ректорът, проф. д-р Румен Младенов, приветства участниците в конференцията, като ги увери в готовността на академичната общност...
Под егидата на Посланика на Р Кипър в България, Н. Пр. Мариос Кундуридис, и Българския културен център...