2024-05-20

Ден: 24.06.2022

Изисквания към кандидатите - да притежават бакалавърска или магистърска степен по специалностите "Начална педагогика", "Българска филология".