2024-07-15

Ден: 19.06.2022

На този етап целият процес изцяло зависи от Комисията по външната политика на Народното събрание, която все...
На 17.06.2022 г. в Банско бе открита Международната научна конференция „Свети Паисий Хилендарски: вселената славянобългарска”. След първата...