2023-06-05

Ден: 23.06.2022

Научно-практическа конференция с международно участие "ВТОРИЯТ БРАИЛСКИ БУНТ И БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ", посветена на 180-годишнината от избухването и...
Липсата на фокус в двустранния протокол върху премахване на историческите фалшификации е още по-трагична, на фона на...