2024-04-14

Ден: 05.01.2022

Общество, което отнема от индивида продукта на неговия труд, поробва го, опитва се да ограничи свободата на...
"Колегите й опитали всичко, за да я излекуват. И, три дни преди изключването на апарата за командно...