2022-01-24

Месец: декември 2021

На сайта на БНР е публикуван коментар на доц. Александър Сивилов в предаването "Политически НЕкоректно", с подзаглавие...
Телефонът ми, който в Тексас звъни веднъж седмично, сега звънеше непрестанно. Всеки следобед и всяка вечер бяха...