2024-04-15

Ден: 12.01.2022

"Целта на протеста е премахване на ограничителните мерки и най-вече, на първо място, антиконституционният зелен сертификат. Ще...
Хипотезата за терапевтичния потенциал на колхицина се появи през 1970-те години в Лабораторията по електронна микроскопия на...